Üdvözöljük a

A Bizottság Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását és a szociális védelemhez való hozzáférés javítását szorgalmazza | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Bizottság Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását és a szociális védelemhez való hozzáférés javítását szorgalmazza

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2018. március 14.

Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő abból a célból, hogy előmozdítsa a szociális jogok európai pillérének megvalósítását. Ennek a törekvésnek a jegyében a Bizottság új uniós ügynökség, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását szorgalmazza, és azt kezdeményezi, hogy minden munkavállaló és önálló vállalkozó garantáltan szociális védelemben részesülhessen. Ezenfelül a Bizottság közleményt adott ki, melyben felvázolja, hogy a jövőben hogyan követhető nyomon a szociális jogok európai pillérének megvalósítása.

Az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott, és ezzel 2017-re 17 millióra nőtt azoknak az uniós polgároknak a száma, akik az európai mobilitási lehetőségekkel élve más tagállamban telepedtek le, vagy vállaltak munkát. Az Európai Munkaügyi Hatóság azt hivatott elősegíteni, hogy a polgárok, a vállalkozások és a tagállami hatóságok egyaránt kamatoztatni tudják a szabad mozgás kínálta lehetőségeket, és ezzel egyidejűleg méltányosság érvényesüljön a munkaerő-mobilitás terén. Az

 

Európai Munkaügyi Hatóság három fő feladatot fog betölteni:

•             tájékoztatást nyújt majd a polgároknak és a cégeknek az álláslehetőségekről, szakmai gyakorlati lehetőségekről, mobilitási programokról, felvételi eljárásokról és képzésekről, valamint iránymutatással szolgál a más tagállamban történő letelepedéssel, munkavégzéssel, illetve működéssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről;

 

•             támogatja a nemzeti hatóságok közötti, több tagállamot érintő ügyekben folytatott együttműködést, elősegítve a mobilitást garantáló és szabályozó uniós szabályok egyszerű és eredményes betartását, és ennek érdekében segíteni fogja az információcsere javítását, a nemzeti hatóságok kapacitásépítését, és összehangolt, közös ellenőrzések lebonyolítását;

 

•             közvetíteni fog a több tagállamot érintő jogvitákban, megkönnyítve azok megoldását.

Az Európai Munkaügyi Hatóság új uniós ügynökségként jön létre, székhelyéről a tagállamok döntenek majd. Az uniós jogalkotási folyamat lezárultát követően – a Bizottság reményei szerint 2019-ben – kezdi majd meg működését.

 

A Bizottság  előterjesztett másik javaslata tanácsi ajánlás kidolgozását szorgalmazza a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáférésének javításáért. A munka világa átalakulóban van, és a változásokhoz a szociális védelmi rendszereknek is igazodniuk kell. Manapság a munkavállalók közel 40%-a önálló vállalkozó vagy atipikus foglalkoztatási formában (azaz nem teljes munkaidős, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel) dolgozik. Gyakran előfordul, hogy nem rendelkeznek megfelelő társadalombiztosítással, munkanélküliségi biztosítással vagy éppen nyugdíjjogosultsággal. A Bizottság javaslata iránymutatásként kíván szolgálni a tagállamok számára ahhoz, hogy támogassák minden munkavállaló és önálló vállalkozó szociális védelemhez való hozzáférését, különösen azokét, akik foglalkoztatási státuszuk miatt nem részesülnek megfelelően a szociális biztonsági rendszerek nyújtotta védelemből.