Csökkentik az EP-képviselők összlétszámát 2019-ben

2018. június 13.

Az Európai Parlament létszáma 751-ről 705-re csökken azt követően, hogy az Egyesült Királyság kiválik az Unióból. A fennmaradó helyek egy része a jövőben csatlakozóké lesz.

•             751-ről 705-re csökken az európai parlamenti képviselők száma a Brexit után

•             az Egyesült Királyság 73 helyéből 46-ot tartanak fenn további bővítés esetére

•             27 volt brit parlamenti helyet az aránytalanul kevés képviselővel rendelkező tagállamok kapnak

Az Európai Parlament létszáma 751-ről 705-re csökken azt követően, hogy az Egyesült Királyság kiválik az Unióból. A fennmaradó helyek egy része a jövőben csatlakozóké lesz.

A Parlament szerdai döntése alapján a Brexit következtében megüresedő 73 helyből 46 tartalékban marad, amelynek egy részét vagy az egészét az újonnan csatlakozó országok között osztják majd szét.

A fennmaradó 27 volt brit képviselői helyet az aránytalanul kevés képviselővel rendelkező 14 tagállam között osztják szét. Magyarország változatlanul 21 képviselői helyet kap.

A képviselői helyek elosztása táblázatban

A szöveg hangsúlyozza: az új elosztás csak az esetben lép életbe, ha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Egyébként a Brexit-folyamat lezárultáig a jelenlegi létszámmal működik tovább a Parlament.

Az Európai Tanács határozatát 566 szavazattal támogatta a Parlament, 94 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett.

Danuta Hübner (EPP, Lengyelország), társ-jelentéstevő: „Az Európai Parlament összetétele az európai polgárok akaratának megnyilvánulása. Ezért fontos, hogy a polgárok képviselete igazságos, objektív és az uniós szabályokkal összhangban álló legyen. Hosszú és kemény tárgyalássorozattal a hátunk mögött örülök, hogy az Európai Parlament hozzájárult a javaslatunkhoz. Fontos, hogy az európaiakat bevonjuk a demokratikus folyamatba, és hiszek benne, hogy a parlamenti helyek új elosztása ösztönzőleg hat majd a részvételre.”

Pedro Silva Pereira (S&D, Portugália), társ-jelentéstevő: „Az Európai Parlament új összetételének végső elfogadása egy nagyon küzdelmes folyamat jó végkimenetele. Van okunk az elégedettségre a végeredménnyel kapcsolatban: igazságosabb lett a helyek elosztása; végre összhangba kerültünk a Lisszaboni Szerződéssel és az arányosan csökkenő képviselet elvével; egyetlen tagállam sem veszít helyet; és csökken a Parlament mérete, miközben helyet hagytunk a következő bővítésre. Az új Európai Parlament valósághűbb lenyomatát adja majd az általa képviselt polgároknak.”

A következő lépések

Az Európai Parlament új összetételét még jóvá kell hagynia a Brüsszelben június 28-29-én összeülő Európai Tanácsnak. A döntés az Unió hivatalos lapjában történő megjelenését követő napon lép életbe.

 

 

Háttér

Az Európai Unióról szóló szerződés 14(2)-es cikke értelmében az Európai Parlament mérete nem haladhatja meg a 750 fő plusz elnök létszámot. A képviseletnek emellett „arányosan csökkenőnek” kell lennie, ahol a tagállamonkénti minimum-létszám hat, és egy tagállamnak sem lehet 96-nál több képviselője.

Az „arányosan csökkenő” a gyakorlatban két feltétel teljesítését jelenti:

1.            egyetlen kisebb államnak sem lehet több képviselője, mint egy nagyobbnak; és

2.            ha egy ország népessége növekszik, akkor az egy képviselői helyre jutó népességszámnak kerekítés előtt növekednie kell.

Ebből az következik, hogy az Európai Parlamenti helyek elosztásának tükröznie kell a tagállamokban zajló demográfiai folyamatokat.