Terrorizmus elleni fellépés: az EP új uniós stratégiát javasol

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2018. december 18.

Az elmúlt években eddig nem látott terrorhullám söpört végig Európán, amely a biztonság kérdését az európaiak figyelmének központjába lökte, és rámutatott az uniós együttműködés és információcsere hiányosságaira e téren. Az Europol legfrissebb, a terrorizmus uniós helyzetére és trendjeire vonatkozó jelentése szerint a dzsihádisták támadásai okoztak a legtöbb halálesetet.

A tavaly létrehozott és a terrorizmussal foglalkozó különbizottság feladata az volt, hogy a tagállami bűnüldözési hatóságok, a vonatkozó uniós ügynökségek és elismert szakértők adatai alapján vizsgálják meg, elemezzék és értékeljék az európai terrorfenyegetettség mértékét. A különbizottságnak többek között alaposan meg kellett vizsgálnia, milyen helyszíni erők állnak rendelkezésre, és milyen mértékben kell bővíteni azokat ahhoz, hogy a terrorista cselekmények a tagállamokban és az Európai Unióban egyaránt megelőzhetők, kivizsgálhatók és büntetőeljárás alá vonhatók legyenek.

 

Terrorizmus elleni fellépés: az EP új uniós stratégiát javasol

•             az Europol és az eu-LISA szerepének megerősítése

•             szabványosított és egymással jobban együttműködő adatmegosztás

•             az interneten és a valós életben tapasztalható radikalizáció megállítása

•             közös definíció a „terrorizmus áldozata” fogalomra, és uniós koordinációs központ létrehozása

A Parlament szerdán alapos vizsgálatot követően javaslattal állt elő a radikalizálódás megállítására, az adatfelhasználhatóság javítására, és a terrorizmus áldozatainak támogatására.

Egy kedden megvitatott és szerdán 474 szavazattal, 112 ellenszavazat és 75 tartózkodás mellett elfogadott, nem törvényerejű állásfoglalásban a Parlament többek között az Europol és a Nagyméretű IT-rendszerek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) szerepének megerősítését javasolja.

A képviselők aggasztónak találják az ügynökségek egymás közötti, illetve a tagállamok és az uniós hatóságok közötti adatcsere alacsony szintjét. Kiemelik: a terrorelhárítási műveletek során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, például az adatvédelemhez és a szólásszabadsághoz való jogot.

A Parlament fő javaslatai az alábbiak (a lista nem teljes):

 • a radikális hitszónokok uniós megfigyelési listájának létrehozása;
 • nagyobb figyelmet kell fordítani az Európába visszatérő, beazonosított harcosok biztonságának garantálására és büntetőeljárás alá vonására;
 • radikalizálódás elleni lépések, többek között a börtönökben, az oktatás területén és különböző kampányok révén;
 • elítélt terroristák ne kaphassanak menedékjogot;
 • a radikalizálódás mikéntjére koncentráló képzés uniós és tagországi tisztviselők számára;
 • az Unió külső határainak megerősítése és az összes vonatkozó adatbázist kiaknázó, megfelelő ellenőrzés a határátkelőkön;
 • a terrorista cselekedetek dicsőítésének kivizsgálásához szükséges jogi keret létrehozása;
 • a papíron vagy interneten terjedő, egyértelműen erőszakra buzdító propaganda eltávolítása;
 • az EU és az Egyesült Királyság együttműködésének és információcseréjének folytatása a britek kilépése után is;
 • a késviselés korlátozása és a különösen veszélyes kések betiltása;
 • a magánrepülők bevonása az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló uniós irányelv hatálya alá;
 • a robbanószerek összeállításához szükséges alapanyagok vásárlóinak engedélyeztetése egy európai rendszer alapján;
 • az Európai Szolidaritási Alapból kompenzálják az áldozatokat;
 • sürgősen uniós szinten kell meghatározni a terrorizmus áldozatának közös definícióját;
 • az Európai Bizottság hozza létre a Terrorizmus Áldozatainak Uniós Koordinációs Központját, amely támadások esetén segítségnyújtással foglalkozna; és
 • szorosabb együttműködés a nem uniós országokkal, különösen az Unió szomszédságában.