Tőkepiaci unió: új bizottsági javaslatok a határokon átnyúló befektetések előmozdítására

2018. március 13.

Az Európai Bizottság további javaslatokat terjesztett elő az alternatív finanszírozási források térnyerésének elősegítése és a határokon átnyúló befektetések akadályainak lebontása érdekében. A javaslatok célja, hogy lendületbe hozzák a befektetési alapok határokon átnyúló piacát, előmozdítsák a hosszú távú finanszírozási forrást jelentő fedezett kötvények piacának fejlődését, és nagyobb jogbiztonságot teremtsenek a határokon átnyúló értékpapír- és követelésügyletekben részt vevő befektetők számára. A javaslatok komoly előrelépést jelentenek a tőkepiaci unió kiépítése felé vezető úton. Minél gyorsabban elfogadja az Európai Parlament és a Tanács a javaslatokat, annál hamarabb megnyílik az út a vállalkozások és a befektetők előtt, hogy teljes mértékben kamatoztathassák az egységes piac nyújtotta előnyöket.

•             Európai fedezett kötvények

A fedezett kötvények, amelyek a hitelek elkülönített csoportjával fedezett, különösen biztonságosak pénzügyi instrumentumok, jelenleg az EU egyik legnagyobb kötvénypiaci szegmensét képezik. Az európai bankok globális szinten vezető szerepet játszanak ezen a piacon. Az uniós piac azonban jelenleg nemzeti szinten széttagolt. A Bizottság ezért ma javaslatot tett közös szabályok elfogadására a fedezett kötvényekre vonatkozóan. A javaslat azt hivatott elősegíteni, hogy teret nyerjen a stabil és költséghatékony finanszírozási forrást jelentő fedezett kötvények használata. A Bizottság becslése szerint az uniós hitelfelvevők számára az új szabályokból eredő potenciális éves megtakarítás 1,5–1,9 milliárd euró lehet. Emellett az új szabályozás a befektetők számára szélesebb körű és biztonságosabb befektetési lehetőségeket biztosít majd.

 

•             A befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása

A befektetési alapok fontos eszközök a magáncélú megtakarítások gazdaságba való becsatornázása és a vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek növelése szempontjából. Ez a piac azonban még nem érte el teljes potenciálját. Ez részben azokra a szabályozási akadályokra vezethető vissza, amelyek továbbra is hátráltatják a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását. A mai javaslat célja, hogy ezeket az akadályokat megszüntesse, és egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye a határokon átnyúló forgalmazást. A fokozott verseny több választási lehetőséget és értékesebb termékeket kínál a befektetők számára, miközben biztosítja magas szintű védelmüket.

 

•             A követeléseket és az értékpapírokat érintő, határokon átnyúló ügyletek

Követelés engedményezése esetén olyan ügyletről van szó, amelyben egy hitelező harmadik személyre ruházza át arra vonatkozó jogát, hogy egy másik személlyel szemben követelést érvényesítsen. Így likviditáshoz és hitelhez juthatnak a vállalkozások. Jelenleg jogilag nem egyértelmű, hogy a határokon átnyúló követelésengedményezés esetében melyik nemzeti jogot kell alkalmazni. A ma javasolt új szabályok egyértelműen meghatározzák, hogy melyik jog az irányadó e jogvitákban. Ez a javaslat elő fogja mozdítani a határokon átnyúló befektetéseket és megkönnyíti az olcsóbb finanszírozáshoz való hozzáférést.