Új bizottsági kezdeményezések az ifjúsági, az oktatási és a kultúrpolitika szerepének további növelésére

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2018. május 23.

Az Európai Bizottság új intézkedéscsomagot terjesztett elő annak érdekében, hogy előmozdítsa az európai oktatási térség kiépítését, megerősítse az EU kulturális dimenzióját, és ösztönözze a fiatalok polgári szerepvállalását és a demokratikus életben való részvételét. Az új intézkedések arra irányulnak, hogy bővítsék a tanulási és ezzel kapcsolatos mobilitási lehetőségeket az Európai Unióban, helyzetbe hozzák és szerepvállalásra ösztönözzék a fiatalokat, továbbá hogy az európai társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés szolgálatába állítsák a kultúrát, kiaknázva az abban rejlő lehetőségeket.

A csomag a következő kezdeményezéseket foglalja magában:

•             átfogó bizottsági közlemény „Építsünk erősebb Európát: az ifjúsági, az oktatási és a kultúrpolitika szerepe” címmel;

•             új, a 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégia;

•             tanácsi ajánlásokra vonatkozó javaslatok az oktatás és tanulás területén a következő 3 témában: színvonalas kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszerek kialakítása; a külföldi oklevelek és tanulási időszakok automatikus kölcsönös elismerése; a nyelvoktatás és -tanulás javítása;

•             új kulturális program, amely a közös és sokszínű európai örökségre hivatott ráirányítani az emberek figyelmét, és amelynek célja, hogy teljes mértékben kiaknázza a kultúrában rejlő lehetőségeket az innováció, a kreativitás, a fenntartható munkalehetőségek és növekedés támogatása, valamint az EU külkapcsolatainak erősítése terén.

A ma bejelentett kezdeményezések keretében az európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítésének más részterületein is folytatódik a munka. A bizottsági közlemény terveket fogalmaz meg az európai diákigazolvány bevezetésére vonatkozóan. A diákigazolványnak, melyet a tervek szerint 2021-ben vezeti majd be a Bizottság, fontos szerepe lesz a tanulási célú mobilitás előmozdításában. A közlemény kiemeli az ún. európai egyetemek kialakítása érdekében a tagállamokkal és az oktatási szektorral együtt végzett közös munkát is. Ezek a meglévő egyetemek hálózataiból álló európai egyetemek hosszú távú intézményi stratégiákat fognak kidolgozni a határokon átívelő együttműködés elmélyítése érdekében. Ezen túlmenően elő fogják mozdítani az innovációt és a kiváló teljesítményt, növelni fogják a diákok és tanárok mobilitását, valamint meg fogják könnyíteni a nyelvtanulást. A kezdeményezés 2021-re tervezett teljes körű bevezetése előtt a Bizottság 2019-ben és 2020-ban kísérleti programokat kíván indítani az Erasmus+ program keretében.

Az Európai Bizottság szintén ma hozta nyilvánosságra azt az Eurobarométer felmérést, mely az európai polgárok véleményét térképezte fel az európai oktatási térség kiépítését szolgáló főbb kezdeményezésekről. A felmérés szerint az összes tagállamban a válaszadók több mint 90%-a (Magyarországon pontosan 90%-uk) úgy gondolja, hasznos lenne a diákoknak lehetőséget adni arra, hogy az európai egyetemek hálózatán belül más nemzetiségű emberekkel dolgozhassanak együtt innovatív projekteken. A felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezett fiatalok 84%-a (Magyarországon: 72%-a) szeretné fejleszteni már meglévő idegennyelv-tudását, 77%-uk (Magyarországon: 61%-uk) pedig szeretne új idegen nyelvet elsajátítani.