BESZÁLLÍTÓI MENTOR FELHÍVÁS

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2019. június 25.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) felhívást hirdet Magyarországon működő, közepes- és nagy méretű termelő vállalkozások számára beszállítófejlesztési mentorprogramban való részvételre. A pályázat beadási határideje 2019. július 18., a részletes feltételek a http://vallalkozztudatosan.hu/ honlapon olvashatóak.

A hazai és nemzetközi gyakorlatokat figyelembe véve a beszállítófejlesztés integrátor cég bevonásával tud csak igazán hatékonyan megvalósulni. A Bács-Kiskun megyében korábban már sikeresen megvalósult AIPA pilot projekt tapasztalataira építve olyan integrátor cégeket keresünk országszerte mentornak, akikhez később potenciális beszállító mentorált KKV-kat párosítunk.

 

A 11 mentorálási alkalomból álló egy éves folyamat a mentorált KKV-k felmérésével kezdődik, ahol szakértők segítségével és igény esetén a mentor bevonásával meghatározásra kerülnek a mentoráltak fejlesztendő területei. Ezt követően 9 csoportos alkalom megtartására kerül sor, amelyből 2 helyszíni látogatás lesz a mentornál, 7 (szakértők által vezetett) alkalom pedig interaktív foglalkozás, a projektet kísérő e-learning tananyaghoz kapcsolódóan (a foglalkozások témái: termelés-, minőség-, emberi erőforrás és vállalatirányítási menedzsment, termeléslogisztika és stratégiai kontrolling). A mentoráltak a folyamat végére elkészítik saját beszállító fejlesztési tervüket. A mentorálási folyamat az elfogadott beszállítófejlesztési terv értékelői áttekintésével végződik. A folyamat végén a mentorált KKV-k tanúsítványt és az „átadott támogatásokat elismerő nyilatkozatot” vesznek át.

 

Országosan 60 Mentor vállalkozás kerül kiválasztásra, megyénként 3 cég. Egy Mentorhoz 4 vállalkozás, mint mentorált KKV jelentkezhet, így megyénként 3 Mentorból és 12 mentoráltból álló csoport kerül kialakításra.

 

A Mentornak vállalnia kell, hogy az egy éves mentorálási időszakban legalább 5 alkalommal személyesen/képviselője részt vesz a mentorálási folyamatban. Ebből 2 alkalom az egyéni értékelés, 2 alkalom céglátogatás szervezése a bevont mentoráltak részére és legalább 1 alkalommal interaktív foglalkozás megtartása az ő általa választott, fent felsorolt témakörök közül valamelyikéből.

 

A Mentor számára lehetőséget biztosítunk részt venni a mentorált KKV-k toborzási és kiválasztási folyamatába, a mentorált KKV-k részére készített e-learning oktatási tananyag véleményezésébe, a mentorált KKV-kra vonatkozó státuszriport elkészítésébe / fejlesztendő területek meghatározásába és a KKV-k által készített kétéves fejlesztési terv áttekintésébe és elfogadásába.

 

A programban részvétel előnyei a Mentor részére:

  • új beszállítók felkutatása, meglévő beszállítók fejlesztése,
  • magas presztízsű és CSR értékű beszállítói mentor cím használata,
  • lehetőség üzleti kapcsolatépítésre.

 

A Mentor a mentorálási tevékenységét önkéntes alapon, díjazás nélkül vállalja.

 

Érdeklődés esetén kérem a megyei programkoordinátorunkkal lépjen kapcsolatba.

 

Elérhetőségek:  http://vallalkozztudatosan.hu/