Üdvözöljük a

Gazdasági Havi Tájékoztató 2018. június | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gazdasági Havi Tájékoztató 2018. június

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2018. július 10.

Az  MKIK  GVI  negyedéves  vállalati  konjunktúra  felmérésében  400 cégvezető  véleményét kérdezték a cégük üzleti helyzetéről és kilátásairól. A teljes mintára vonatkozóan – amely 300 db kis- és középvállalkozást (20 –249 fő között) és 100 db nagyvállalkozást (250 fő felett) tartalmaz –a   Negyedéves  Konjunktúramutatót  és  a Negyedéves  Bizonytalansági  Mutatót  közöljük.  A megkérdezett kis - és középvállalkozások esetében pedig a KKV Körkép Konjunktúramutatót és a KKV Körkép Bizonytalansági Mutatót számítjuk ki.

A 2018. áprilisi adatfelvétel szerint Magyarországon az üzleti bizalom szintje kis mértékben meghaladja az előző negyedévi értéket: a Negyedéves Konjunktúramutató a januári 37 pontról 39 pontra emelkedett. Ez a negyedéves konjunktúrakutatás kezdete – 2010 óta – az eddigi legmagasabb érték (ld. 1. ábra). A Negyedéves Bizonytalansági Mutató értéke 28 pontos szinten áll, amely érték 4 ponttal alacsonyabb az előző negyedévben mérthez képest. A mutató értéke arra utal, hogy a hazai vállalkozások helyzetértékelése egyöntetűbbé vált az előző negyedévhez képest.

Ha csak a kis- és középvállalkozások körében vizsgáljuk az üzleti bizalom szintjét, akkor szintén javuló tendenciát láthatunk: a KKV Körkép Konjunktúramutató a januári 35 pontról 38 pontra emelkedett, ami szintén az eddig mért legmagasabb érték (ld. 2. ábra). A KKV Körkép Bizonytalansági Mutató értéke egy ponttal csökkent a 2018. januári adathoz képest, jelenleg 34 ponton áll, ami azt jelenti, hogy a kis- és középvállalkozások véleménye kis mértékben egységesebbé vált.

 

 

A magyr és angol nyelvű tájékoztatót a mellkletben találják!