Üdvözöljük a

MEGJELENT AZ EFOP | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

MEGJELENT AZ EFOP

2015. április 16.

Az EFOP 2015-ös évének fejlesztési kerete, azaz az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program különböző fejlesztési prioritásaihoz tartozó pályázatai idei évi ütemezése megjelent.

Idén összesen 145,37 Mrd forintot osztanak szét - humán tőke növelésére, társadalmi környezet javítására, felzárkóztatásra, szegénység elleni küzdelemre - az alábbi prioritások között:

 

1.: Együttműködő társadalom, melynek célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek szociális gazdaságban való részvételének növelése.

 

2.: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, melynek célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, illetve a marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása.

 

3.: Gyarapodó tudástőke célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítás, illetve a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése.

 

4.:Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritáson belül a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése indul meg.

Az EFOP célcsoportját a közoktatási, felsőoktatási, egészségügyi intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, valamint a hátrányos helyzetű személyek - romák, megváltozott munkaképességűek, szenvedélybetegek - alkotják.

 

Részleteket az efop-palyazat.hu  weboldalon olvashat, ahol készséggel állnak rendelkezésére kérdései esetén.

 

PÁLYÁZATI FORRÓDRÓT

06 20/338 04 67

06 20/339 90 71

DFT-Hungária

CÍM 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.

Fax: 06 1/266 76 03