Nyári diákmunka 2019 - munkaerőpiaci program

2019. május 28.

A Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával "Nyári diákmunka 2019.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak.

A korábbi években a ,Nyári diákmunka” programban a foglalkoztatást biztosító, így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehetett. 2018. évben a program kiterjesztésre került, Így az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosítottunk a program keretében diákok foglalkoztatására. Idén a turizmus területével bővült a foglalkoztatási lehetőségek köre.

A program keretében a munkaadók szd4mara a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérkéltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 111.750 Ft/fő/hó, a szakképzettséget igénylő munkabér esetében pedig 146.250 Ft/fő/hó, összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megterítésre a szociális hozzájárulási adó — elébb említettek szerinti ~ aranyos része.

A napi 8 6ranal rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg aranyosan csökken.

A központi program keretében átlagosan 1 hónap id6tartamra, a 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatásnak a vendéglátás, turizmus vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósulnia, a betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. Figyelemmel az elektronikus Ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXIL. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet  benyújtani.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentó regisztrációja megtörténhessen.

 

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem téritend6 formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági-, és sajtó-érdeklődésre számíthat, fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenség szabályainak betartására.