Üdvözöljük a

A gyakorlati szintvizsga | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A gyakorlati szintvizsga

A gyakorlati szintvizsga     

A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervez. A tevékenység a szakképző iskola bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírtak alapján történik. A szintvizsgán az adott szakképesítés szerinti szakmai gyakorlati feladatok megoldását várják el a tanulóktól. Vizsgatevékenységüket a helyszínen vizsgabizottság értékeli.

A szintvizsga lefolytatására rendelkezésre álló vizsgaidőszakot a 2011. évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény határozza meg.

A 2018/2019-as tanévben: 2019. február 1. –  2019. április 30. között.

Azon tanulóknak, akik a szintvizsgát nem, illetve sikertelenül teljesítették, lehetőségük van az adott tanéven belül egy alkalommal javító, illetve pótvizsgát tenni.

Nem kell szintvizsgát tennie annak a tanulónak, aki:

  • esti, levelező vagy egyéb sajátos munkarend szerint tanul,
  • érettségi végzettséggel rendelkezik,
  • másod- vagy további szakmát tanul,
  • részszakképesítést tanul,
  • rendelkezik már egy szakképesítésben sikeres szintvizsgával.

A szintvizsga előnyei a tanuló számára:

  • tanulószerződést köthet és ennek keretében külső gazdálkodó szervezetnél szerezhet szakmai gyakorlatot,
  • melynek révén jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyei, és
  • vizsgarutint szerez.

A szintvizsga tevékenységet az országos kereskedelmi és iparkamara koordinációja mellett minden megyében, a területi kamara - az adott szakközépiskolával, vagy szakiskolával együttműködve - szervezi és valósítja meg.

A szintvizsgák szervezésének és lebonyolításának rendelkezéseit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata tartalmazza.