Üdvözöljük a

A mestervizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumok | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A mestervizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2017. augusztus 28.

 

Hiteles másolatban*:

 

1.            Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.

 

2.            Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.

 

3.            Vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

 

4.            A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolások a munkaadótól, NAV/ OEP hivatalos igazolás, illetve az ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

 

Munkáltatói igazolás kötelező tartalmi elemei:

 

•             MUNKAVÁLLALÓ ADATAI (név, leánykori név, születés helye, születés ideje; anyja neve, állandó lakcím)

•             MUNKÁLTATÓ ADATAI (munkáltató cég neve, székhely címe, telefonszám, adószám, képviseletre jogosult)

•             MUNKAVISZONY ADATAI (munkavállaló munkaköre, foglalkoztatás heti óraszáma, munkaviszony kezdetének dátuma, munkaviszony befejezésének dátuma, munkaszerződés típusa határozott/határozatlan)

•             KELTEZÉS,

•             MUNKÁLTATÓ CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA,

•             BÉLYEGZŐ,

•             ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰKKEL.

 

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem befogadható!

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell kérni a jelölttől.

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor befogadható, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

 

*Hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is. A hitelesítés szövegét minden esetben rá kell vezetni a hitelesítendő dokumentumra.