Üdvözöljük a

Mesterképzés, vizsgáztatás | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mesterképzés, vizsgáztatás

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2014. április 8.

 

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa:

 • a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét,
 • a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben, valamint azt, hogy a tanulóképzéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezet eleget tehessen a szakképzésről szóló törvény előírásainak.

 

A mester cím:

 • Mester cím használatára az jogosult, aki a mestervizsga követelmények szerint sikeres mestervizsgát tett.
 • A mester a cím használatát igazoló mesterlevelet jogosult a vállalkozása székhelyén, üzletében kifüggeszteni.
 • A mester jogosult a mester címet cégtábláján, bélyegzőjén, weboldalán, levélpapírján hirdetéseiben és egyéb reklámhordozó felületeken használni.

 

Jelentkezés a mestervizsgára:

 • Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.
 • A mestervizsgára jelentkezés akkor befogadható, ha a jelölt:

-          kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,

-          mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át

a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.

 

 

Mestervizsgára az bocsátható, aki:

 • a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja,
 • az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolás fogadható el,
 • a vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizette,
 • támogatott finanszírozású (vissza nem térítendő vagy kamatmentes támogatású) mesterképzés és mestervizsga esetén, ha a teljes képzési program szerint, maximum 20% igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségeinek.

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják.

A mesterképzés két részből áll:

 • Pedagógiai és vállalkozási ismeretek
 • Szakmai ismeretek

 A mestervizsga is a tanfolyamnak megfelelően két részből tevődik össze. A pedagógiai és vállalkozási ismeretekből, melyekből szóbeli vizsgát kell tenni; és szakmai részből, melyből szóbeli, írásbeli, gyakorlati és - az egyes szakmákban a modul szerinti vizsga esetében - interaktív vizsgát kell tenni. A mesterjelöltek részvizsgát követően tanúsítványt kapnak, ha mindkét részvizsgán megfelelt eredményt érnek el, a szakmai vizsgát bonyolító területi kamara kiállítja és átadja a mesterlevelet.

 

A mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindenkor hatályos Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.