Üdvözöljük a

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK 2018. II. félév – 2019. I. félév | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK 2018. II. félév – 2019. I. félév

Szerző: Pergel Bea | 2019. július 23.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Az I. és II. r. fogyasztók, megyehídi lakosú magánszemélyek 2018. március 8. napján kötöttek megbízási szerződést az üdülési jogok értékesítésével foglalkozó Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft. 1043 Budapest, Lorántffy Zs. u. 15/B szám alatti vállalkozás budapesti irodájában a tulajdonukat képező Abbázia Aparthotel Kalma AK05 apartman számú minden év 33. hetére szóló üdülési joga értékesítésére. Erről teljes bizonyító erejű magánokirat készült, amelyről a szerződő felek a szerződés 1. pontjában megbízási szerződésként nevesítették a jogviszonyt, a díjat 120.000,- forintban, valamint sikeres értékesítés esetén további 120.000,- forintban határozták meg.

 

A határozott idejű szerződés 5 hónapja alatt a fogyasztók keresték a vállalkozás nevében eljáró személyt, aki egy alkalommal telefonon tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy az ügyintézés folyamatban van, szerződéskötés várható. Ezt követően a fogyasztók nem tudtak kapcsolatba lépni sem az üzletkötővel, sem a céggel, így 2018. november 15. napján kelt levelükben a határozott időről határozatlan időre alakult szerződést felmondták, kérték vissza a számukra járó 120.000,-Ft visszafizetését.

 

A vállalkozás a kérésnek nem tett eleget, érdemben nem nyilatkozott, ezért fordultak a fogyasztók a kérelmükkel a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testülethez. A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tűzött ki, illetve a fogyasztóvédelmi törvény előírásai alapján nyilatkozattételre hívta fel a vállalkozást, aki ennek nem tett eleget, a tárgyaláson nem jelent meg, egyezségi ajánlatot nem tett, távollétét nem mentette ki. A Békéltető Testület megállapította, hogy a felmondás jogszerű, mind a rendes, mind a rendkívüli felmondásra alapítva, ezért az eredeti állapot visszaállításának van helye, attól függetlenül, hogy a Ptk előírásai szerint jelen jogviszony nem ún. „sikerdíjas”, nem eredménykötelem, hanem megbízásos jellegű jogviszony.

 

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg az I.  és a  II. r. fogyasztók egyetemlegességének 120.000,-Ft-ot,  azaz Egyszázhúsz-ezer forintot, valamint ezen összegnek 2018. november 20. napjától a kifizetés napjáig járó a Ptk. szerinti késedelmi kamatait.   BT/7/2019.

 

 

 

Sorkifaludi fogyasztó házastársával együtt 2018. május 12. napján Kehidakustányban üdült, ahová egy ismerős ajánlására érkezett és kedvezményt kaptak a szálláshelyül szolgáló panzióban, amennyiben meghallgatják a vállalkozás dolgozói által tartott termékismertetőn a GO utazási kártya igénybevételének lehetőségéről szóló előadást.

A fogyasztó és házastársa ezt meghallgatták, majd 90.000,- forintért vásárolták meg a GO utazási kártya szerződés alapján a különféle, a GO Solutions Kft.  által biztosított szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

 

A szerződés aláírását követően a fogyasztó részére a GO Solutions Kft. 1054 Budapest, Kálmán I. u. 1. szám alatti vállalkozás a kártyát nem küldte meg. A fogyasztó az általa nyújtott pénzbeli ellenszolgáltatásért semmiféle szolgáltatást nem vett igénybe, az ígért kártya nem érkezett meg.

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 90.000,- azaz Kilencvenezer forintot, azonban a vállalkozás a Békéltető Testület ajánlásának  nem tett eleget. BT/176/2018.

 

 

 

Szombathelyi fogyasztó lakásában megjelent a Társasház Bau Fejlesztő Kft. 1027 Budapest, Bem J. u. 6. fszt. szám alatti  vállalkozás képviseletében eljáró személy, aki vállalkozási szerződést kötött a fogyasztó lakásának hőkorszerűsítési munkálataira, valamint energetikai tanúsítvány beszerzésére. A munka magába foglalta a vasalatok javítását, azok beállítását, tömítését a teljes lakásban, 56m2-en. Felmérési díjként 60.000,-forint, majd a szállításkor fizetendő 75.500,- forint díjrészben állapodtak meg a felek. A fogyasztó a szerződést aláírta, a munkálatokat a vállalkozás pár nappal később, 2018. szeptember 24. napján elvégezte és erről állította ki a fogyasztónak a számlát 75.500,-forintról.

 

A munka elvégzése után a fogyasztó észlelte, hogy a hőkorszerűsítési munkálatok igazából nem történtek meg, az ablakokon kicserélték a régi gumitömítést, egyéb munkát nem végeztek, az energetikai tanúsítványnak nevezett iratot pedig csak 2019. február 5. napján kaptak, amely nem felel meg az energetikai tanúsítvány szigorú formai és regisztrációs kötelezettségének.

 

A fogyasztó reklamációjával hiába fordult a vállalkozáshoz, aki az igényelt garanciális munkákat nem végezte el.  

 

A Békéltető Testület megállapította, hogy a vállalkozás által elvégzett munka, valamint a fogyasztó által kért visszatérítéssel fennmaradó 75.000,- forintos díjrész elegendő a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás kompenzálására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette. BT/165/2018.

 

 

Csepregi fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az internetes kereskedelemmel foglalkozó Orangenet Marketing Kft. 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 29/A szám alatti vállalkozással szemben.

Kérelmében előadta, hogy 2018. júliusában a gruppiac.hu weboldalon egy Straus ST/HP2000-10 típusú magasnyomású mosót. A terméket a fogyasztó részére hiányosan szállították le, a 2018. július 10. napján kelt a termék árát és a szállítási költséget tartalmazó összeget is magában foglaló 16.980,- forint összegű számla alapján.

 

A fogyasztó haladéktalanul jelezte a vállalkozásnak, hogy a termék hiányosan került leszállításra. Több alkalommal kapott elektronikus levélváltás során ígéretet arra, hogy a fogyasztói igényt ismerve a terméket hibátlanra cserélik. Ez azonban nem ment teljesedésbe. Ezért a fogyasztó sokszori hitegetés után jelezte elállási szándékát, amely után a vállalkozás további nyilatkozatot nem tett.

 

A fogyasztó érvényesítette igényét a Békéltető Testület előtt. A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 16.980,- azaz Tizenhatezer-kilencszáznyolcvan forintot, valamint ezen összegnek 2019. január 1. napjától a kifizetés napjáig , Ptk. szerint járó késedelmi kamatait. A vállalkozás ezen ajánlásnak nem tett eleget. BT/170/2018.

 

 

 

Szombathelyi fogyasztó  a Szerencsejáték Zrt. 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. szám alatti vállalkozás által működtetett Tipp Mix internetes fogadási rendszerben vett részt a Dinamo Minszk - Dunajska Streda labdarúgó mérkőzés selejtező „ki jut tovább” fogadási eseményen, nevezetesen a hivatkozott élő fogadási eseményen  tett fogadást a Dinamo Minsk továbbjutására. A szelvény beolvasásakor – annak ellenére, hogy a fogyasztó eltalálta a mérkőzés eredményét, -a terminál csak a megtett tét összegének megfelelő 39.000,- Ft nyereményt ajánlotta fel, a 195.000,-Ft nyeremény helyett, ezt azonban a fogyasztó nem fogadta el. A vállalkozás arra hivatkozott, hogy adatátviteli hiba miatt a „Ki jut tovább” fogadási eseményre adott napon 18.00 és 18.08 perc között megtett fogadások részleges érvénytelenítése elkerülhetetlen volt.

A Békéltető Testület a fogyasztó kérelmének helyt adott, egyúttal kötelezte a vállalkozást, hogy fizessen meg a fogyasztó részére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 195.000,- forintot azaz Egyszázkilencvenöt-ezer forintot. A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. BT/110/2018.