Üdvözöljük a

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

NEM TELJESÍTETT AJÁNLÁSOK

2020. február 12.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó 2019. március 4. napján vállalkozási szerződést kötött Orsós László 8457 Bakonypölöske, Ady E. u. 19/2. szám alatti egyéni vállalkozóval a Szombathelyen levő ingatlanának térkő burkolattal való felhelyezését, illetve az előkészítő munkálatok elvégzését.

A munka műszaki tartalma szerint: a meglévő beton feltörése, elszállíttatása, a teherhordó réteg és ágyazat kialakítása, valamint a térkő lerakása volt. A fogyasztó a munkáért 667.000,-Ft  vállalkozói díjat fizetett ki. A munka elvégzését követően 2019. március 13. napján, a munka befejezését követő 5. napon a fogyasztó minőségi hibát jelzett, miszerint a csapadékvíz elvezetése hiányzik, a lerakott kövek eltérő magasságban vannak, a falak mentén nem történt kő, vagy betonzárás, és egy-egy helyen hiányoznak a térkövek. Fogyasztó ezen szavatossági igényével egyidejűleg 150.000,-Ft árleszállítás alkalmazására tett javaslatot, mivel ez fedezte volna a felmerült hibák kijavítását.

A vállalkozás a fogyasztó kérelmére nem reagált, ezért fordult a fogyasztó a Békéltető Testülethez.

Az egyéni vállalkozó részére két alkalommal került felhívás, illetve idézés kézbesítésre, mindkettő eredménytelen volt.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra, szavatosságra és vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásait alkalmazta.

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére a 2019. március 4. napon létrejött megbízási szerződésnek nevezett, de tartalma szerint vállalkozási szerződésnek minősülő munkálatok kapcsán árleszállítás címén  150.000,-Ft-ot, azaz Egyszázötven-ezer forintot.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/61/ 2019.

 

Celldömölki lakos magánszemély fogyasztó 2019. április 18. napján 17.900,-Ft értékben vásárolt lábbelit a CCC Hungary Shoes Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. szám alatti székhelyű vállalkozás Pápán levő üzletében. Fogyasztó 2019. július 13-án a vállalkozás Győrben levő üzletében nyújtott be szavatossági igényt, a lábbeli cseréjét kérte. Fogyasztó a lábbeli sarkának, belső kéreg részének elkopására, illetve a lábbeli járó talp ragasztásának folytonosságbeli hiányosságára hivatkozott. A folytonossági hiányokat a vállalkozás javította, de a fogyasztónak a cserére való igényét a kéregrész meghibásodása miatt a beszerzett szakvélemény alapján elutasította.

A fogyasztó ezt követően fordult a Békéltető Testülethez.

A Békéltető Testület az ügyben meghallgatást tűzött ki, melyen a vállalkozás képviselője 30 %-os vásárlási utalványt ajánlott fel a fogyasztó részére, azonban a fogyasztó azt nem fogadta el.

A Békéltető Testület szakértő testületi tagja szemrevételezéses vizsgálat alapján megállapította, hogy a lábbeli nagyon megkímélt állapotú, semmiféle külsérelmi nyom nem látható rajta. A lábbeli kéreggel nem rendelkezik, ez önmagában nem hiba, de az alkalmazandó bélésnek meg kell felelnie a tartó és a kopásállósági funkcióknak.

A lábbeliket összevetve a két cipő hossza között 2-3 mm különbség van a talprésznél mérve, ez is jelezhet hordhatósági problémákat.

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által 2019. április 18. napján 17.900,- Ft-ért vásárolt Puma 36527803 ST Runner típusú férfi lábbelit.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/166/2019.