Üdvözöljük a

Újabb támogatás szakképzett fiatalok munkatapasztalat szerzését biztosító vállalkozások számára | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Újabb támogatás szakképzett fiatalok munkatapasztalat szerzését biztosító vállalkozások számára

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2019. november 12.

Az "Új Gyakornoki Program" célja, hogy segítse a fiatalok munkába állását, bér- és járuléktámogatást nyújt a gyakornokot felvenni kívánó vállalkozásnak, valamint a munkaterületének kialakítását is támogatja. Ezenfelül a fiatal munkáját segítő vállalati kapcsolattartó személynek a bérköltségéhez szintén hozzájárul.

Az új program ugyancsak az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg, a korábbi Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás tapasztalataira épülve egyszerűsített költségelszámolás alkalmazásával biztosítja a jövőben a szakképzésből kilépő fiatalok munkatapasztalathoz jutását és a támogatás aktív és hatékony felhasználását.

A GINOP-5.2.4-19 pályázati felhívás tízmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program részeként, s a konstrukció keretében várhatóan 12000 gyakornok foglalkoztatása valósul meg.

 

A támogatás mértéke, összege:

•    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

•    A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

 

Elszámolható költségek:

•    gyakornokok foglalkoztatásának bérköltsége - max. 360.000 Ft/hónap

•    vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység bérköltsége – max. 120.000 Ft/hónap

•    kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

•    a gyakornoki munkahely, a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:

     a) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

     b) eszközbeszerzés költségei;

     c) immateriális javak beszerzésének költsége;

     d) építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely kialakításához;

Utóbbiak a személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint egyszerűsített elszámolás alapján érvényesíthetőek.

 

A támogatást igénylők köre:

•    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek

•    rendelkeznek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel

•    és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

 

Kötelezettségek:

• A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap;

• Minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű munkaszerződés;

• Maximum 6 gyakornok foglalkoztatható;

• Az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 30 évet be nem töltött személy;

• Személyes együttműködés a megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal;

• A vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás

 

A támogatási kérelmek benyújtása:

2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

 

A teljes pályázati felhívás és segédletei IDE KATTINTVA érhető el.