Üdvözöljük a

B. alprojekt – Mesterképzés és mestervizsga | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

B. alprojekt – Mesterképzés és mestervizsga

Szerző: Simon András | 2015. október 28.

TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!”

B. alprojekt – Mesterképzés és mestervizsga

 

Pályázat célja

A Szakképzési törvény. 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit,mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál.

A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében a Szakképzési törvény 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését. A TÁMOP 2.3.4.B – 13/1 „Dolgozva tanulj!” projekt keretében ezen időszakban a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében összesen 170 fő mestervizsgáztatására és képzésére van lehetőség.  

 

Támogathatók köre

Együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, akik vállalják, hogy a mesterképzés képzési és a mestervizsga költségeit a képzőnek és a vizsgahelynek történő befizetéssel megfelelő önrésszel egészítik ki.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent, ha:

  • Tanulószerződés keretében foglalkoztat tanuló(ka)t
  • Olyan gazdálkodó szervezet oktatója, amely eddig is több tanulóval, magas óraszámban, évek óta foglakozik iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel
  • Hiányszakképesítésre felkészítő szakoktató

 

Támogatható képzések

Azon szakképesítések, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit.

 

 

Pénzügyi feltételek

80%-os támogatás adható a képzési költséghez és vizsgadíjhoz. A teljes költség  300 000.-Ft, melyből 240 000.-Ft a támogatás, a résztvevő által fizetett önerő 60 000.-Ft.

 

 

Mesterképzésre és mestervizsgára jelentkezés

 Mestervizsgára az bocsátható, aki:

a) az adott szakmában, a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga szakmai követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes szaktárca által honosított bizonyítvánnyal igazolja,

b) az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételekkel rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozó/vállalkozás esetén vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolja.

 

A mestervizsgán résztvevőnek a MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP eredeti, aláírt példányát a területileg illetékes kamarához kell benyújtania. 

Aki támogatott képzésen akar részt venni, ez mellé csatolja a BÍRÁLATI ADATLAP eredeti, aláírt példányát is.

Minden esetben csatolni kell a mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételeket igazolandó dokumentumokat:

 

Hiteles másolatban:

  • Szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok)

(Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is.)

 

Másolatban:

  • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat

 

Eredeti dokumentum:

  • A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.

Egyéb, a mestervizsga követelményben előírt feltételek igazolásáról szóló dokumentumok