Üdvözöljük a

Bővültek a duális képzésbe való bekapcsolódás lehetőségei | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Bővültek a duális képzésbe való bekapcsolódás lehetőségei

Szerző: Folmeg Mónika | 2018. február 1.

A Szakképzési törvény 2018.01.01-től hatályba lépő módosítása értelmében a szakgimnáziumi képzés 11. és 12. évfolyamától kezdődően a szakgimnáziumok szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítések gyakorlati képzésére is köthető tanulószerződés. Erre azon szakmák esetében van lehetőség, ahol a gyakorlat óraszáma tanévenként átlagosan legalább a 250 órát meghaladja.

Ezeken az évfolyamokon kötött tanulószerződések esetében a tanulók és képzők jogaiban illetve kötelezettségeiben a korábbiakhoz képest nem lesz változás, azonban a tanulók pénzbeli juttatásának havi mértéke kevesebb lesz, mivel a tanulóknak az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben a szakképzési évfolyamokon kötött tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének 50%-át kötelező biztosítani.

 

Másik kedvező változás, hogy megteremtették az ún. tanuló-előszerződés kötés lehetőségét, amelyre az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában kerülhet sor. E szerződés keretében a tanuló (és a szülő / törvényes képviselő) arra vállalnak kötelezettséget, hogy amikor a tanuló szakképzési évfolyamba lép, a gyakorlati képzése céljából megkötik a „rendes” tanulószerződést a 9. évfolyam nyári gyakorlatától vagy kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely esetén akár már a 9. évfolyam első napjától kezdődően.

A tanuló-előszerződés a tanulószerződés kötés szabályainak megfelelően írásban történik a tanuló és a szülő / törvényes képviselő aláírásával, illetve 14 év alatti tanuló esetében az előszerződést a szülő / törvényes képviselő köti a leendő gyakorlati képzővel.

A tanuló-előszerződés a tanulószerződés megkötésekor, illetve a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén megszűnik, illetve időközben felmondással vagy közös megegyezéssel is megszüntethető.

A gazdasági kamara ezeket a szerződéseket is a nyilvántartásába veszi.

A törvényi előírás alapján a tanuló-előszerződéssel rendelkező tanulókat a felvételi eljárás során azonos eredmény esetében előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során.

 

Forrás:

  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, Hatályos: 2018.01.01 - 2018.06.30.
  • Magyar Közlöny 2017. évi 214. szám 34068 – 34081. oldal