Üdvözöljük a

Szakmai Tanulmányi versenyek 2020 | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakmai Tanulmányi versenyek 2020

2020. január 2.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) közösen az alábbiak szerint hirdette meg az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben az iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő végzős tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (a továbbiakban: SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: OSZTV). A 2019/2020. tanévben az SZKTV és az OSZTV országos döntőjét, hasonlóan a korábbi évekhez, az MKIK a Szakma Sztár Fesztivál keretében szervezi meg az alábbi célok figyelembevételével.

A szakmai verseny fő célkitűzései:

1.            A magyar szakképzés színvonalának további emelése, a szakképzés eredményeinek széles körű bemutatása.

2.            A végzős tanulók és iskoláik (tágabban a szakképzés) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak.

3.            A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása.

4.            A „fizikai, közlekedési, informatikai és távközlési szakképesítések” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén, a pályaválasztás és a pályaorientáció erősítése által.

5.            Életszerű, gyakorlatorientált feladatokkal mérni a versenyzők tudását.

 

A szakmai verseny a részt vevő fiatalok számára a következő előnyöket nyújtja:

1.            A versenyen részt vevő azon tanuló, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményekről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [a továbbiakban: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet], valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet [a továbbiakban: 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet] szerint tanul és ennek megfelelően vesz részt a versenyen, amennyiben valamely versenytevékenység vagy annak önálló feladatrésze esetén eléri a megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdése alapján mentesül az adott versenytevékenységnek vagy feladatrésznek megfelelő írásbeli, interaktív, gyakorlati, központi gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenység letétele, illetve annak önálló feladatrésze teljesítése alól, a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat figyelembe véve. Ha e versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott versenytevékenységen megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a 315/2013. (VIII. 28.) Korm.  rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesül a komplex szakmai vizsga letétele alól.

2.            Azok a végzős tanulók is indulhatnak a versenyen, akik nem a meghirdetésben szereplő szakmai és vizsgakövetelmények szerinti képzésekben vesznek részt, azonban nekik is az e felhívásban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerinti feladatokat kell megoldaniuk a verseny keretében.

3.            Amennyiben nem a meghirdetésben szereplő szakmai és vizsgakövetelmények szerinti  képzésben tanuló versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott versenytevékenységen megszerezhető pontok legalább 60%-át, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesül az általa tanult szakképesítés szakmai vizsgájának letétele alól.

4.            Az OSZTV versenyen részt vevő azon versenyzők, akik a szakmai vizsga egésze alól felmentést kaptak a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosultak.

Az írásbeli elődöntők lebonyolítását az MKIK a területi kamarák közreműködésével biztosítja valamennyi megyeszékhelyen.

 

A szakmai verseny központi elődöntőből, válogatóból és döntőből áll.

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) írásbeli elődöntője Vas megyében 2020. január 6-a és január 22-e között kerül lebonyolításra. Az írásbeli elődöntők valamennyi versenynapon egységesen 10.00 órakor kezdődnek.

 

A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK meghívja a WorldSkills és EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.

 

A versennyel kapcsolatos minden további információ a www.szakmasztar.hu  honlapon található.