Üdvözöljük a

Együttműködési megállapodás | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodásról:

A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet (költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény) közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

  • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
  • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
  •  a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
  • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
  • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A szakiskolai/ szakközépiskolai /szakgimnáziumi tanuló gyakorlati képzésére irányuló együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó tanulókat megillető juttatásokról, az elszámolható normatíváról, a kapcsolódó nyomtatványokról tájékozódhat az alábbi, letölthető dokumentumokból.

(Szabályozó törvények, rendeletek:

-          2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,

-          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

-          2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról,

-          280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

-          4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól,

-          11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről)"