Üdvözöljük a

Eljárási rend a szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi megbízásra | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Eljárási rend a szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi megbízásra

A szakmai vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag kijelölésének és megbízásának eljárási rendje

 Komplex szakmai vizsgáknál

 

A gazdasági kamara a a vizsgaidőszak elős napja vagy a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtti 25, napig tehet javaslatot állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé a megbízásokra. A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai vizsgadelegáló munkatárs a javasolt szakmai vizsgabizottsági elnökkel, illetve kamarai vizsgabizottsági tagokkal a névjegyzékben megjelölt telefonszámon egyezteti a szakmai vizsga idejét és helyét.  Annak elfogadása esetén a létrejött megállapodás szerint kiválasztja a MINERVA Egységes Rendszert (MER)

 

Minden elektronikusan történik. Digitális aláírás hitelesíti a dokumentumokat. E-mailben kapnak értesítést mindenről az PMKH-tól.  A felhasználói profilokban elektronikus felületen érhetőek el a megbízások PDF formátumban a vizsgaidőszak első napja vagy a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tíz nappal. A vizsga utáni jelentés, értékelés is itt történik. Elektronikus felület használati útmutatója.

 

A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint:

„11. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tíz nappal az elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjainak megbízásáról.

(2) Ha a vizsga nyelve nem magyar, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát ír elő és a vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, a vizsgaelnöknek a vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.

(3) A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet vizsgaelnök abban az intézményben, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(4) Nem lehet vizsgaelnök vagy - a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag kivételével - a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.

(5)1 Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

(6) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjának megbízása az adott vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre.

12. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaszervező értesítésével egyidejűleg elektronikus úton értesíti a vizsgaelnököt és a vizsgabizottság tagjait a megbízásukról.

(2) Ha a vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja a megbízást nem tudja ellátni, köteles erről a megbízót haladéktalanul értesíteni.

(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megbízás lemondása esetén a szakképesítésért felelős miniszter egyidejű tájékoztatásával haladéktalanul és közvetlenül intézkedik az új vizsgaelnök vagy vizsgabizottsági tag kijelöléséről.

(4) A vizsgát nem lehet megkezdeni vagy a megkezdett vizsgát fel kell függeszteni mindaddig, amíg az új vizsgaelnök vagy vizsgabizottsági tag kijelölése meg nem történik."