Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú gyakorlati oktatói képzésre! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú gyakorlati oktatói képzésre!

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára

  • a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét,
  • a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

A képzés célcsoportja:

 

A gyakorlati képzésben közreműködő gazdálkodó szervezeteknél és egyéb intézményeknél tanulót foglalkoztató munkahelyeken a tanuló gyakorlati oktatását vállaló szakemberek, akik az adott szakiránynak megfelelő, legalább 5 éves tevőleges szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és nem tartoznak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § szerint megfogalmazott kivételek körébe.

 

Jelentkezés a kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki

  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
  • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
  • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el,
  • a teljes képzési program szerint, maximum 16% (8 óra) igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségének,
  • a képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizette.

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik, vagy ha nincs ilyen jogi személy, ahol a jelentkező természetes személy lakcímkártyája alapján igazolt lakóhelye, tartózkodási helye van.

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés

  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.

 

 

A gyakorlati oktatói képzés és vizsgadíja bruttó: 114.300,- Ft/fő (a képzés és az első vizsga mindösszesen).

A támogatott gyakorlati oktatói képzés és vizsga az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/21 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 91.440,- Ft/fő, önrész összege a képzési díj 20%-a, azaz 22.860,- Ft/fő. A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek képzésének és vizsgáztatásának megszervezése és lebonyolítása.

Jelentkezési határidő az első képzésre: 2020. február 3. 12:00 óra

A fenti határidő után érkezett jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében rendeljük hozzá a további képzésekhez.

 

Az idei évben tervezetten február, május és október hónapban indul kamarai gyakorlati oktató képzés.

További információ kérhető:

Füstné Holczapfel Tünde képzési csoportvezető:+36 30/868-8017 holczapfel.tunde@vmkik.hu