Üdvözöljük a

Mestervizsga elnöki, tagi pályázati feltételek és eljárási rendje | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mestervizsga elnöki, tagi pályázati feltételek és eljárási rendje

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2014. május 10.

 

A mestervizsga bizottság elnöke:

 

A mestervizsga bizottság elnökét a területi Kézműipari tagozati elnök véleményének kikérésével az illetékes területi kamara elnökének javaslata alapján – legfeljebb 5 évre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nevezi ki. Egy területi kamara részéről, egy szakmában legfeljebb három elnököt lehet az Országos Mestervizsga Elnöki Névjegyzékbe delegálni. Egy mestervizsgaelnök, egy megbízási időszakra vonatkozóan maximum 3 mesterképesítés esetében kaphat megbízólevelet az elnöki feladatok ellátására. Kivételt képeznek azok a mesterképesítések, ahol egy szakképesítésen belül több szakmairány (hangszercsoport) van megjelölve.

A mestervizsga bizottság elnöki tisztsége pályázat útján nyerhető el. A pályázatot öt évenként, a mandátumok lejárta előtt az MKIK elnöke hirdeti meg és az illetékes területi kamara elnökségének javaslata alapján dönt a kinevezésről.

A kinevezett elnökök személyét az MKIK a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékében (továbbiakban: MEON) teszi közzé. Egy adott mestervizsgára a mestervizsga elnökét, ezen Névjegyzékből a vizsgát szervező területi kamara elnöke vagy megbízottja kéri fel az elnöki teendők ellátására.

A kinevezéssel rendelkező mestervizsga bizottsági elnök tisztségének meghosszabbítása – amennyiben a Mestervizsga Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése továbbra is fennáll - egyszerűsített eljárás keretében az ezt tanúsító adatlap kitöltésével terjeszthető fel.

Mestervizsga bizottság elnöke az lehet, aki:

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja,

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési vagy oktatási vagy mestervizsgáztatási gyakorlattal

e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 5 évenként részt vesz az MKIK által szervezett továbbképzéseken, és

f) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a kereskedelmi és iparkamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének.

6. § (7) A mestervizsga bizottságok elnökei a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől vagy megbízottjától ünnepélyes keretek közt veszik át megbízásukat.

A mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, mely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi.

 

A mestervizsga bizottság tagja:

 

Mestervizsga bizottság tagja az lehet, aki:

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember,

b) a pedagógiai és vállalkozási ismeretek mestervizsga bizottsági tagság esetén az adott szakiránynak megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

c) az adott szakmát legalább 5 éve magas színvonalon jelenleg is aktívan, tevőlegesen gyakorolja,

d) büntetlen előéletű,

e) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal, és

f) az általa képviselt, vagy az őt alkalmazó vállalkozás a kereskedelmi és iparkamara önkéntes tagja, illetve pártoló tag és eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének.

 

A mestervizsga bizottságok elnökei a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől vagy megbízottjától, tagjai a területi kamara elnökétől vagy megbízottjától ünnepélyes keretek közt veszik át megbízásukat. A megbízóleveleket a mestervizsga bizottságok elnökei részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a mestervizsga bizottságok tagjai részére a területi kamarák állítják ki.