Üdvözöljük a

Szakképzési feladatok | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzési feladatok

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladatai a szakképzésben

 • Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele, köztes ellenőrzése, ellenőri névjegyzék kezelése

A bevezető ellenőrzés a gyakorlati képzést megelőző, a jogszabályban rögzített személyi és tárgyi feltételek meglétét vizsgáló, szakértők bevonásával megvalósuló közigazgatási hatósági eljárás. Ennek eredményeként rendelkezhet a kérelmet benyújtó gazdálkodó vagy egyéb szervezet képzési engedéllyel.

A köztes ellenőrzés a képzési engedéllyel, valamint hatályos tanulószerződéssel rendelkező gyakorlati képzést szervező szervezetet érintő, a gyakorlati képzés jogszabályban előírt feltételeinek megvalósulását vizsgáló közigazgatási hatósági eljárás.

A kamara ellátja a képzőhely-ellenőrzést végző szakértők névjegyzékbe történő kerülésével kapcsolatos feladatokat, kezeli az ellenőri szakértői névjegyzéket. 

 • Potenciális képzőhelyek felkutatása, teljes körű tanácsadás­

A kamara által működtetett szakképzési tanácsadói hálózat munkatársainak feladata a gyakorlati képzőhelyek számának növelése, valamint olyan szervezetek bevonása a gyakorlati képzésbe, akik újabb szakképesítésekben tudják biztosítani a gyakorlati képzés feltételeit. A kamara tanácsadói teljes körű tanácsadásban részesítik a potenciális képzőket, tájékoztatják a szervezet képviselőit a kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, valamint a normatíva elszámolásának lehetőségéről.

 • Együttműködési megállapodások nyilvántartása, gondozása

A szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéshez kapcsolódó évközi, illetve összefüggő (nyári) gyakorlati képzés – bizonyos esetekben – megvalósulhat az elméleti képzést biztosító intézmény és a gyakorlati képző között létrejött együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködési megállapodások a kamara ellenjegyzésével válnak érvényessé.

 • Tanulószerződések megkötésének elősegítése, nyilvántartása, gondozása

A tanácsadói hálózat munkatársai osztályfőnöki órák és szülői értekezletek keretei között népszerűsítik a tanulószerződés rendszerét. Tájékoztatják a tanulókat és gondviselőiket a tanulószerződéshez kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, valamint a tanulókat érintő előnyökről.

A kamara segítséget nyújt a gyakorlati képzőhelyek keresésében, a tanulószerződések megkötésében. A tanulószerződések ellenjegyzése, nyilvántartása és gondozása is a kamara feladata.

A tanácsadó kollégák képzőhely-látogatások, tanácsadások alkalmával személyesen, ezen kívül e-mailben folyamatosan tájékoztatják a gyakorlati képzést szervező szervezetek képviselőit a jogszabályi változásokról, továbbá segítséget nyújtanak a gyakorlati képzés törvényi előírásoknak megfelelő megvalósításában.

 • Kamarai garanciavállalás

A kamara garanciát vállal a szakközépiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen tanulószerződéssel történő elhelyezésére. Amennyiben biztosított a megfelelő képzőhely, és így tanulószerződés köthető, a tanulók gyakorlati képzése a szakközépiskola 9. évfolyamának összefüggő szakmai gyakorlatától kezdődően kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg. Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.

 

 • Együttműködés szakképzési intézményekkel, iskolákkal, gazdálkodó- és egyéb szervezetekkel
 •  Vizsgabizottsági elnökök, tagok delegálása

A kamara ellátja az iskolarendszerű valamint az iskolarendszeren kívüli komplex szakmai záróvizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatokat is. Közreműködik a vizsgabizottságok felállításában, a tagi pályázatok elbírálásában.

 • Szintvizsgák szervezése és lebonyolítása

A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolai vagy szakközépiskolai nappali képzéselső szakképzési évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében. A sikeres szintvizsga teljesítése előfeltétele annak, hogy a tanuló egyedi képzőhelyen, tanulószerződés keretei között tölthesse gyakorlatát.

 • A gazdaság igényeinek felmérése (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság)

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság közreműködik a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

A bizottság javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megye beiskolázásait figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében folytatott szakképzésben indított szakképzés irányaira és a beiskolázás arányaira.

 • Pályaorientációs tanácsadás

A kamara pályaorientációs tevékenységet is folytat. A pályaválasztás előtt álló 6.-7.-8. osztályos általános iskolás tanulók és szüleik osztályfőnöki órák és szülői értekezletek alkalmával kapnak tájékoztatást a szakmatanulás előnyeiről. A kamara pályaorientációs tanácsadói tájékoztató kiadványokkal is segítik a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és szüleiket.

A kamara pályaorientációs rendezvények szervezésével, cég- és üzemlátogatások-, interaktív foglakozások lehetőségével hívja fel a tanulók figyelmét az egyes szakmák iránt. A Szakma Sztár Fesztiválon és a Vas Megyei Karrierhéten való részvétel is remek lehetőség a dákok számára, hogy betekintést nyerjenek az egyes szakmák rejtelmeibe.

 • Országos szakmai versenyek szervezésében való közreműködés (SZKTV, OSZTV)

Minden tanévben megrendezésre kerül a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Az írásbeli elődöntők lebonyolítását a területi kamarák biztosítják. Az országos döntőre, a Szakma Sztár Fesztiválra történő utaztatás megszervezése és lebonyolítása – a pályaválasztás előtt álló általános iskolai, valamint a szakiskolai és a szakközépiskolai tanulók számára – is a területi kamara feladata.

 • Mesterképzés és mestervizsgák szervezése

A magyar nemzetgazdaság stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. A mestervizsga, a szakemberek szakmai fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő és minősítő szintet hivatott képviselni.

 • Kamarai Gyakorlati Oktató Képzés és Vizsga szervezése

Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzésével 2019. szeptember 1-jétől kizárólag kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak (kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességben részesülnek). A gazdasági kamara feladata, hogy megszervezze a gyakorlati oktatók képzését, mely fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás. A képzés keretein belül elsajátított ismeretekről vizsgán kell számot adniuk a gyakorlati oktatóknak.