Üdvözöljük a

Szintvizsga elnöki pályázat | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szintvizsga elnöki pályázat

Szintvizsga elnöki pályázat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázati kiírása az Országos Szintvizsga Elnöki Névjegyzékbe történő felvételről.

 

 

 

1. A pályázat kiírás célja

 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a gazdasági kamara az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák elsajátítását mérő szintvizsga megszervezéséhez, az Országos Szintvizsga Elnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat:

 • szakmunkás bizonyítvány és mesterlevél, továbbá tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • szakirányú technikusi oklevél, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
 • szakirányú főiskolai, egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat
 • vizsgáztatási tapasztalat, legalább alapfokú pedagógiai ismeret
 • büntetlen előélet

Előnyben részesül, aki kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve szerepel a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakképesítésben).

 

2. A pályázat benyújtása:

 • Pályázni a területi kamarák honlapján közzétett szakképesítésekre lehet.
 • A pályázatot a mellékelt adatlap kitöltésével és az előírt dokumentumok csatolásával a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell benyújtani.
 • A pályázatok benyújtása folyamatos.

3. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 

• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• részletes szakmai önéletrajz
• kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van)
• szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata) (amennyiben már rendelkezik szakmai vizsgaelnöki kinevezéssel)
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.

A pályázatokat a VMKIK Oktatási Bizottsága évente kétszer, március és szeptember hónapokban bírálja el, a pályázat eredményről a kamara írásban küld tájékoztatást.

 

Új pályázati kérelem esetén személyes meghallgatáson kell a pályázónak részt vennie.

Az Országos Szintvizsga elnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap, amely 2017. júniusától beadott pályázatok esetén három évig érvényes.

Csatolt állományok:

 • Szintvizsga_elnöki_adatlap_2017
 • Szintvizsga_elnöki_pályázati_adatlap_2018