Üdvözöljük a

Tanulószerződés | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés

A tanulószerződésről:

 A tanulószerződés, a gyakorlati képzés megvalósulásának céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

 

Tanulószerződést köthet:

egyrészről az a tanuló, aki

-          tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel;

-          az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);

-          egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására;

-          nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)

-          sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik);

 

másrészről az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéb szerv, szervezet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

A tanulószerződéshez kapcsolódó jogokról és kötelességekről, a tanulókat megillető juttatásokról, az elszámolható normatíváról, a gyakorlati képzés megszervezésének szabályairól, a nyilvántartásba vételi eljárás menetéről és a kapcsolódó nyomtatványokról tájékozódhat az alábbi, letölthető dokumentumokból.

(Szabályozó törvények, rendeletek:

-          2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,

-          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

-          2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról,

-          280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

-          4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól,

-        11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről)"