Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanuló-előszerződés

A Tanuló-előszerződés a gyakorlati képzést végző, nyilvántartásba vett szervezet és a jövőben a szakképzésben szakmát tanulni kívánó tanuló között köthető szerződés.

Célja, hogy már a szakképzési évfolyamot megelőzően is szoros kapcsolat alakulhasson ki a tanuló és a gyakorlati képzést szervező szervezet között, amely elősegíti a tanuló duális szakképzésben történő részvételét, a gazdálkodó és egyéb szervezetek munkaerő igényének segítését, gyakorlati képzési kapacitásainak feltöltését. A tanuló-előszerződés tehát egy szerződésben rögzített szándéknyilatkozat, végső célja, hogy a gyakorlati képzést szervező szervezet és a tanuló a szakképzés megkezdésekor, gyakorlati képzés céljából tanulószerződést kössenek.


Kinek miért előnyös a tanuló-előszerződés?


Tanuló/szülő részére:
-    biztonságot ad számukra arra vonatkozóan, hogy már megvan a tanuló későbbi tanulószerződéses képzőhelye,
-    az érintett tanuló élhetnek a tanulószerződéses duális gyakorlati képzési forma előnyeivel:
o    a szakképzési törvény értelmében a kamarai nyilvántartásba vett tanuló-előszerződéssel rendelkező tanuló azonos eredmény esetén előnyben részesül a szakképző iskola által meghirdetett képzésekkel kapcsolatos felvételi eljárásban,
o    valós munkakörülmények között sajátíthatja el a vizsga letételéhez és a későbbi sikeres elhelyezkedéshez szükséges szakmai gyakorlati ismereteket,
o    megismeri és gyakorolja a cég által használt technológiákat, eszközöket,
o    szocializálódik a munkahelyi közösségbe, megismeri a munkáltatói elvárásokat és megtanulja, hogyan kell ezeknek megfelelni,
o    a szakmai képzést követően elhelyezkedési esélyei lényegesen javulnak,
o    a tanulószerződéses időszak alatt a tanuló társadalombiztosítási jogviszonyba kerül, a tanulószerződéses időszak beleszámít a nyugdíj megállapításába mind az évek számát, mind a nyugdíjalapot tekintve.


Szakképző iskola részére:
-    az első szakképzési évfolyamot megelőző tanév első félévének végéig a gyakorlati képzőnek be kell jelentenie tanuló-előszerződés kötési szándékát a szakképző iskolának, így az előzetesen képet kap(hat) a későbbi tanulószerződéses diákjairól, számosságukról, a választott szakmákról, képzőkről,
-    lehetősége van plusz szempontot érvényesíteni a kiválasztásnál azonos eredménnyel jelentkező tanulók esetén.
Gyakorlati képző szervezeteknek:
-    a szervezet minden eddiginél korábban magához tudja vonzani és kapcsolni a tanulót, ezzel is biztosítva a későbbi tanulószerződéses és jövőbeli dolgozói számát.
 
Ki, mikortól, mely évfolyamokra, illetőleg mely munkarendekre köthet tanuló-előszerződést?


Szerződő felek:
1.    Tanuló/Törvényes képviselő
A tanuló-előszerződést csak olyan tanuló köthet, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, nincs még hatályos vagy később hatályba lépő tanuló-előszerződése, sem tanulószerződése. Megkötésére a tanulószerződés megkötése előtt van lehetőség, lehetséges időpontja ezért az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam októbertől áprilisig tartó időszaka. A lehetséges érintett évfolyamok:
- az általános iskolákban a szakközépiskola kilencedik évfolyama előtti nyolcadik évfolyam,
- a középiskolában pedig a gimnázium vagy a szakgimnázium tizenkettedik évfolyama.
A felnőttoktatásban szakmát szerző tanuló is köthet tanuló-előszerződést, ha az egyéb feltételeknek megfelel.
Az, aki átmenetileg kiesett az iskolai rendszerből, de a következő tanévben már szakmát szeretne tanulni, tanuló-előszerződést nem köthet, mert nincs tanulói jogviszonya, nem tanuló, ebben az esetben miután beiratkozik a szakképzési évfolyamra tanulószerződést köthet.
Kiskorú tanuló tanuló-előszerződés kötése csak a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. A szakképzésről szóló törvény kikötése a tanuló-előszerződés kapcsán, hogy kiskorú tanuló esetén annak megkötéséhez és felmondásához be kell szerezni a törvényes képviselő írásos hozzájárulását.
Amennyiben pedig a tanuló tizennégy év alatti, szerződéskötési képessége kizárt, azaz a tanuló-előszerződést eleve a törvényes képviselő köti meg a nevében.


2.    Gyakorlati képzést végző szervezet
Tanuló-előszerződés csak olyan gyakorlati képzést szervező szervezettel köthető, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepel.
Nem köthet tanuló-előszerződést olyan szervezet, amely a megkötés tervezett időpontjában még csak elindította a területileg illetékes gazdasági kamaránál a nyilvántartásba-vételi folyamatot.
Ha a szakközépiskola kilencedik évfolyama előtti nyolcadik évfolyamon kerül megkötésre a tanuló-előszerződés, a kilencedik évfolyam szorgalmi időszakára vonatkozóan tanulószerződés csak olyan gyakorlati képzővel köthető, aki rendelkezik kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyel. Ugyanis a szakképzésről szóló törvény 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.
Amennyiben a tanuló-előszerződést követő tanulószerződést nem a kilencedik évfolyam szorgalmi időszakára, hanem későbbi hatállyal, például a 9. évfolyam összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatától, vagy a szakgimnázium szakképző évfolyamától kötik, a kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyre vonatkozó kikötést sem kell figyelembe venni, azt bármely gyakorlati képzésre engedélyezett határozattal rendelkező vállalkozás megkötheti.
Lehetséges-e, hogy több tanuló-előszerződést is kössön a tanuló?
Tanuló-előszerződéssel ugyanúgy csak eggyel rendelkezhet egyidejűleg a tanuló, mint tanulószerződéssel.
A gyakorlati képzést szervező szervezet és a tanuló a tanuló-előszerződés megkötésével ugyanis arra vállalnak kötelezettséget, hogy a gyakorlati képzés céljából a későbbiekben egymással tanulószerződést kötnek.


A tanuló-előszerződés és a felvételi eljárás kapcsolata:
A szakképzésről szóló törvény értelmében a nyilvántartásba vett tanuló-előszerződéssel rendelkező tanulót azonos eredmény esetén előnyben kell részesíteni a szakképző iskola által meghirdetett képzésekkel kapcsolatos felvételi eljárásban. Ez azt jelenti, hogy a tanuló-előszerződéssel rendelkező tanulót az olyan tanulókhoz képest kell előnyben részesíteni, akiknek nincs tanuló-előszerződésük.
A felvételi eljárásban az általános iskoláknak október 31-ig kell tájékoztatni a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. A 2019/2020-as tanévre történő jelentkezések tekintetében a február 18-ig benyújtott jelentkezéseket követően van lehetőség figyelembe venni a tanuló-előszerződést. Február 21. - március 14. között zajlanak a szóbeli meghallgatások, március 18-ig kell a középfokú iskoláknak nyilvánosságra hozni a jelentkezők előzetes felvételi jegyzékét. Ezt követően március 21-22. között van még lehetősége a tanulónak tanulói adatlapot módosítani. A felvételt hirdető középfokú iskoláknak legkésőbb április 30-ig meg kell küldeni a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.


Mely időszakban köthető meg a tanuló-előszerződés?
A tanuló-előszerződést az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában lehet megkötni, tehát egy hét hónapos időintervallum áll rendelkezésre október és április 30. között.
A gyakorlati képzést szervező szervezetnek a tanuló-előszerződés megkötésére vonatkozó szándékát az első szakképzési évfolyamot megelőző tanév első félévének végéig be kell jelentenie írásban az érintett szakképző iskola igazgatójának és a nyilvántartást vezető szervnek, a területileg és szakmailag illetékes gazdasági kamarának.
Ez azért indokolt, hogy a szakképző iskola a tanévkezdést megelőzően kellő időben tudomást szerezzen arról, hogy neki kell saját tanműhelyében biztosítani a leendő tanulója részére a gyakorlati helyet vagy a tanuló tanulószerződéssel kimegy külső helyszínre.
Az előszerződésben jelenleg nem kell megjelölni konkrét szakképesítést, ill. szakgimnáziumi ágazatot. Ez arra teremt lehetőséget, hogy az előszerződés időszakában a szerződő partnereknek lehetőségük legyen a gyakorlati képzést szervező szakterületéhez kapcsolódó szakképesítések további megismertetésére a konkrét szakképesítés későbbi pontosítása érdekében.
Az ellenjegyzett Tanuló-előszerződést a felvételi lapon megjelölt mindegyik szakképző iskolának célszerű eljuttatni.

A tanuló-előszerződés megszűnése:
A tanuló-előszerződés alapesetben megszűnik a tanulószerződés megkötésekor, hiszen a tanuló-előszerződés fő célja, hogy megkötésével később egy végleges tanulószerződés jöjjön létre.
Amennyiben a tanuló másik gyakorlati képzést szervező szervezettel szeretne tanuló-előszerződést kötni, akkor először egyoldalúan vagy közös megegyezéssel meg kell szüntetni a korábban megkötött tanuló-előszerződést, és csak ezt követően lehet újabbat kötni.


A tanuló-előszerződés megszűnhet az alábbi módokon:
-    az általános iskolából vagy a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésével,
-    a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésével vagy a gyakorlati képzésben való részvételtől való eltiltásával,
-    közös megegyezéssel, felmondással, rendkívüli felmondással.

A tanuló-előszerződés tartalma és nyilvántartása, ellenjegyzése:
A tanuló-előszerződésre a tanulószerződésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azokban a kérdésekben, amelyeket külön nem szabályoz a szakképzésről szóló törvény 47/A. §-a. A tanuló-előszerződés tartalmazza az előszerződést kötő felek adatait.
A törvény külön nem sorolja fel a tanuló-előszerződés kötelező tartalmi elemeit, célszerű viszont az illetékes gazdasági kamara által kidolgozott, (a csatolt állományból letölthető) tanuló-előszerződés mintát használni.
A tanuló-előszerződést írásban kell megkötni, amely az illetékes területi gazdasági kamara által történő ellenjegyzéssel válik érvényessé (a kamara nyilvántartásába kerül). Ezzel kiküszöbölhető például az, hogy egyszerre kettő tanuló-előszerződése legyen a tanulónak és a nyilvántartásba vétel is így tud a törvénynek megfelelően teljes körűen megvalósulni.

 

Jogszabályi háttér:
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
47/A. § (1) Az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában a tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló tanuló-előszerződést köthet a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezettel. A gyakorlati képzést szervező szervezet és a tanuló a tanuló-előszerződés megkötésével - a 26. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - arra vállalnak kötelezettséget, hogy a gyakorlati képzés céljából tanulószerződést kötnek.
(2) A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló-előszerződés megkötésére vonatkozó szándékát a megelőző tanév első félévének végéig jelenti be írásban az érintett szakképző iskola igazgatójának és a nyilvántartást vezető szervnek.
(3) Kiskorú tanuló esetén a tanuló-előszerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához be kell szerezni a szülő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulását is. A tizennégy év alatti tanuló esetében a tanuló-előszerződést a szülő (törvényes képviselő) köti.
(4) A tanuló-előszerződést - annak megszűnéséig - a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartásba veszi.
(5) A nyilvántartásba vett tanuló-előszerződéssel rendelkező tanulót azonos eredmény esetén előnyben kell részesíteni a szakképző iskola által meghirdetett képzésekkel kapcsolatos felvételi eljárásban.
(6) A tanuló-előszerződés megszűnik a tanulószerződés megkötésekor, valamint - amennyiben nem került sor tanulószerződés megkötésére - a 49. § (1) bekezdés b)-h) pontja szerinti esetekben.

Letölthető dokumentumok: