Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyet keresek /Tanuló vagyok/Szülő vagyok

 

INFORMÁCIÓK A 2020. MÁJUS 31-ÉT KÖVETŐEN SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓI VAGY FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONYT LÉTESÍTETT TANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZÉRE

           

Szakképzési intézménytípusok

 

Az iskolarendszerű szakképzésbe 2020. május 31-ét követően beiratkozott tanulók 2020. szeptember 1-jétől a Szakképzés 4.0 stratégiának megfelelően átalakított képzési rendszerben kezdték meg tanulmányaikat szakképző iskolai vagy technikumi keretek között.

Mindkettő ágazati alapoktatással kezdődik, melynek célja, hogy adott ágazaton belül közös szakmai alapot adjon a tanulóknak, ezzel is elősegítve a tudatos szakma vagy szakmairány választást.

Az ágazati alapoktatás időtartama szakképző iskolában 1 év, technikumban 2 év. Az ágazati alapoktatást ágazati alapvizsga zárja, amelyet ha sikeresen teljesítenek a tanulók, akkor kezdhetik meg a szakirányú oktatást az iskolában és/vagy a duális képzőhelyen. A szakirányú oktatás időtartama szakképző iskolában 2 év, technikumban jellemzően 3 (bizonyos szakmák esetében 4) év.

A szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítése céljából megalkotta a jogalkotó az előkészítő évfolyamokat, nevezetesen a nyelvi előkészítést, orientációs évfolyamot és a dobbantó programot.

Szintén a szakképzésbe való bekapcsolódást, továbbá a munkába állást segíti elő a műhelyiskola intézménye.

A fenti előkészítő évfolyamokról és a szakképzés intézményrendszeréről bővebben olvashat honlapunk alábbi menüpontjában: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

A szakképzési rendszer átalakítását követően a felnőtteknek felnőttképzési jogviszony kereteiben van lehetőségük iskolarendszerben szervezett keretek között részt venni a szakképzésben. A szakképző intézménybe szakmaszerzés céljából történő beiratkozással felnőttképzési jogviszony abban az esetben jön létre, ha a jelentkező betöltötte a 25. életévét.

E jogviszony létesítésével kapcsolatban is a 2020. május 31. időpontot kell figyelembe venni. Őket a szakképzést szabályozó 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.), valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) képzésben részt vevő személyként nevesíti, szinte teljes szövegezésükben párhuzamosan említve a tanulókkal, ennek megfelelően - néhány kivételtől, pl. ösztöndíj eltekintve - jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a 25 év alattiakéval.

A felnőttek szakmaszerzési lehetőségeivel, hozzájuk kapcsolódó óraszám- és képzési idő csökkentési, valamint az előzetesen megszerzett tudásuk beszámítási lehetőségeivel kapcsolatban egy komplex szakmai anyagot állítottunk össze, amely itt elérhető: https://vmkik.hu/felnottek-szakmaszerzesi-lehetosegei

 

Szakmajegyzék

 

Korábban az Országos Képzési Jegyzék, ismertebb nevén OKJ tartalmazta az állam által elismert szakképesítéseket, utolsó hatályos állapota szerint összesen 766-ot, amelybe beletartoztak a részszakképesítések és ráépülések is.

A szak- és felnőttképzési rendszer átalakításának köszönhetően az OKJ utódját jelentő Szakmajegyzék 175 alapszakmát rögzít.

A Szakmajegyzék 2020. szeptember 1-jétől lépett hatályba, vagyis azok a tanulók és képzésben részt vevő személyek, akik tanulmányaikat ekkortól vagy ezt követően kezdik meg a szakképzésben, kizárólag a szakmajegyzék szerinti szakmákra iskolázhatók be.

Jól látható, hogy az OKJ-hoz képest drasztikusan csökkent a Szakmajegyzékben foglalt szakmák száma. Ennek egyrészt a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés szempontjából történő újragondolás, struktúra átalakítás – összevonás, törlés az oka, másrészt az, hogy a Szakmajegyzék kizárólag az iskolarendszerben megszerezhető szakmákat foglalja magában.

Vagyis azokat a szakképesítéseket, amelyet iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben van lehetőség megszerezni, nem tartalmazza. E szakképesítéseknek egységes, jogszabályban kiadott hivatalos jegyzékük nincs és nem is lesz, mivel e képzések száma a munkaerő-piaci igényekre való gyors reagálás érdekében rugalmasan bővíthető.

A szakmák újragondolását követően megmaradó részszakmákról szintén nem készül egységes jegyzék, azok az alapszakmák részét képezik, az adott alapszakmához kapcsolódó képzési és kimeneti követelmény, valamint programtanterv nevesíti a kapcsolódó részszakmá(ka)t.

A Szakmajegyzék hatályos állapotát a Szkr. tartalmazza, azonban elérhető a https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1097 oldalon is.

Az OKJ-ból kimaradt korábbi szakképesítésekre, szakképesítés-ráépülésekre vonatkozóan, valamint azokat tovább bővítve kerültek (és kerülnek folyamatosan) kidolgozásra a programkövetelmények. A szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmények listájából lehet tájékozódni a felnőttképzésben szakmai képzés céljából, szakképesítés megszerzése érdekében indítható képzésekkel kapcsolatban a https://szakkepesites.ikk.hu/ link alatt.

 

Ösztöndíj- és támogatási rendszer

 

A szakképzésben való részvételhez többféle pénzbeli támogatás is társul, melyekkel részletesen foglalkozunk a „Szakmatanulást ösztönző juttatások” című anyagunkban: https://vmkik.hu/szakmatanulast-osztonzo-juttatasok

Röviden összefoglalva, a 2020. szeptember 1-jétől szakmaszerzés céljából tanulmányaikat megkezdő tanulók az előkészítő évfolyamokon, műhelyiskolában, az ágazati alapoktatásban, majd a szakirányú oktatásban (kivéve szakképzési munkaszerződés kötés esetén, ld. lejjebb) is a Szkt-ban és Szkr-ben meghatározott ösztöndíjra lesznek jogosultak.

Emellett az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatásra válnak jogosulttá, melynek összege a szakmai záróvizsga átlagától függ.

Jelenleg még folyamatban van az Apáczai-ösztöndíj első pályázati kiírása, amelyre rászorultsági helyzettől és tanulmányi eredménytől függően tudnak pályázni a tanulók.

További folyamatban lévő intézkedés a diákhitel szak (-és felnőtt) képzésre vonatkozó kiterjesztése.

 

Duális képzés

 

A duális képzés korábban csak a gyakorlati képzés munkaerő-piaci körülmények közötti megszervezését jelentette, azonban a szakképzés újragondolásának és átalakításának köszönhetően az elméleti és a gyakorlati tananyagtartalmak már nem kerülnek konkrétan elválasztásra, így a gyakorlati helyeknek (új elnevezésük szerint duális képzőknek) már arra is van lehetőségük, hogy az elméleti oktatásban is részt vállaljanak.

Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak és képzésben részt vevő személyeknek lehetőségük van duális képzőhellyel az elméleti és/vagy gyakorlati tananyagtartalmak tanítása-tanulása érdekében szakképzési munkaszerződést) kötni, vagyis az iskola mellett vállalati körülmények között is tanulhatják a naprakész szakmai ismereteket.

Duális képzőhely nem csak egy-egy konkrét cég lehet, a jogszabály lehetőséget ad különféle együttműködési módokra az iskola (szakképzési centrum) és/vagy a vállalkozások között, így akár a tanulóknak, képzésben részt vevő személyeknek lehetőségük nyílhat arra is, hogy egy szakképzési munkaszerződés keretében akár több duális képzőnél is tanuljon és tapasztalatot szerezzen.

Ezen együttműködési formákkal foglalkoztunk a leendő és jelenlegi képzőinknek összeállított összefoglalónkban: https://vmkik.hu/bekapcsolodas-a-dualis-kepzesbe

 

Szakképzési munkaszerződés

 

A korábbi, jelenleg kifutó rendszerű tanulószerződéses képzést váltja fel felmenő rendszerben a szakképzési munkaszerződés. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy az adott tanulónak, képzésben részt vevő személynek tanulószerződést vagy szakképzési munkaszerződést kell-e kötnie, szintén a szakképző intézménybe történő beiratkozás időpontját kell figyelembe venni. Azok, akik a Szakmajegyzék szerinti szakmára kerültek beiskolázásra, ők lesznek jogosultak szakképzési munkaszerződés kötésre is.

A duális képzőknek a korábbiakhoz képest részben kibővült, részben megváltozott feltételeket kell teljesíteniük, melyekről részletesen a „Tanulók gyakorlati képzése / Új szakképzési rendszer a 2020/2021-es tanévtől / Tanulót szeretnék fogadni – Duális képzőhely vagyok” pontban témánként adunk tájékoztatást.

A tanulók, képzésben részt vevő személyek szemszögéből, amit röviden érdemes megemlíteni az az, hogy a sikeres ágazati alapvizsgát követően válnak jogosulttá szakképzési munkaszerződés kötésére, melyre legkorábban a 15. életév betöltésétől van lehetőség (18 év alatt törvényes képviselővel együtt).

A szakképzési munkaszerződés megkötésével munkaviszony jön létre a duális képzők és a tanulók, képzésben részt vevő személyek között, amely alapján társadalombiztosítási jogviszonyuk is keletkezik, valamint a szakképzési munkaszerződéssel eltöltött szakirányú oktatás ideje beleszámít a nyugellátáshoz szükséges szolgálati időbe is.

A szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó tudnivalókkal részletesen foglalkozunk a https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz linken, a munkabérről pedig itt található bővebb információ: https://vmkik.hu/szakmatanulast-osztonzo-juttatasok

 

Duális képzőhely keresés módja

 

A nyilvántartásunkban szereplő duális/gyakorlati képzésre jogosult szervezetekről, a szakképzési munkaszerződés kötés lépéseiről, a jogszabályi háttérről, a tanulók jogairól és kötelességeiről a kamara duális képzési tanácsadói adnak tájékoztatást, valamint a nyilvántartásunkban szereplő duális/gyakorlati képzésre jogosult szervezetek szakmánként megtalálhatók honlapunkon a kapcsolódó állományok között, valamint szakképesítésenként (OKJ) az alábbi felületen.

 

Kapcsolódó anyagok: