Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Gyakorlati oktatók képzése/vizsgáztatása

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben duális képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára

  • a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét,
  • a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

A képzés célcsoportja:

A duális képzésben közreműködő gazdálkodó és egyéb szervezeteknél tanulót foglalkoztató munkahelyeken a tanuló szakirányú oktatását vállaló szakemberek, akik az adott szakiránynak megfelelő, legalább 5 éves tevőleges szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és nem tartoznak a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 242. § (2) bekezdésében megfogalmazott kivételek körébe.

Jelentkezés a kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
  • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
  • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el,
  • a teljes képzési program szerint, maximum 16% (8 óra) igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségének,
  • a képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizette.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik, vagy ha nincs ilyen jogi személy, ahol a jelentkező természetes személy lakcímkártyája alapján igazolt lakóhelye, tartózkodási helye van.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés

  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
  • A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.

 

A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000418,

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008880