Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Járványügyi készültség a gyakorlati képzésben

Szerző: Őri- Csóbor Tímea
2020. október 07.

A pandémia második hulláma alig fél évvel az COVID-19 világjárvány kitörése után megérkezett. Mivel a fertőzöttek száma radikálisan emelkedik, a kormány - a tavasszal hozott intézkedésekhez képest jóval megengedőbb, de - ismét szigorú korlátozásokat vezetett be.

A szakképzésben a jelenlegi vírushelyzet nem csak a szakképző intézményektől, hanem a duális képzésben résztvevő cégektől, vállalkozásoktól is nagyfokú odafigyelést, a szabályok maximális betartása mellett pedig paradox módon rugalmasságot is követel.

Az oktatási rendszert ugyanis ebben a rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel kiadott, 2020. október 1-jétől hatályos irányelvek, olyan egységes útmutatásokat adnak a szakképzésben, amelyek- az egészség megőrzésének céljából- mindenki számára kötelező érvényűek.

Az iránymutatás 3. pontja a gyakorlati képzőhelyekkel szemben az alábbi elvárásokat fogalmazza meg:

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

  1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.
  2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
  3. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor, akkor is kötelező a testhőmérséklet mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni.
  4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.
  5. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
  6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.
  7. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.
  8. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

AZ ITM iránymutatása mellett a kormány által hozott járványügyi előírásokat is szigorúan be kell tartani. Ezek értelmében, ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja, 10 napos hatósági házi karantén letöltésére köteles, melynek során otthonát nem hagyhatja el.

Ilyen esetekben nyújt fontos információkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott közlemény, amely a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet foglalja egységes szerkezetbe. Az intézkedési terv a tanulói hiányzások kezelését az alábbiak szerint határozza meg:

 

„8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.”

 

A tanulói hiányzások kezelésére vonatkozóan a gyakorlati képzőhelyek számára továbbra is a 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései (24. pont 39. §-a) az irányadóak.

Gyógyulást követően, az egészséges tanuló kizárólag orvosi igazolás birtokában térhet vissza az iskolába és vehet részt gyakorlaton a duális képzőhelyen. Az orvos által kiállított igazolást a szakképző intézmény köteles elfogadni, azt saját hatáskörében nem bírálhatja felül.

A tanuló mulasztását köteles igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza.

A járványügyi helyzet a tanulókat megillető juttatások tekintetében is hozott változást.

A hatályos tanulószerződéssel rendelkező tanulót a tanulószerződés hatályba lépésének napjától pénzbeli juttatás illeti meg. Ez a pénzbeli juttatása gyakorlati képzési formától függetlenül is jár a tanulónak (pl. digitálisképzési forma).

Az egyéb juttatások esetében azonban számít, hogy a gazdálkodó milyen formában tudja a képzést megszervezni.

Az egyéb juttatások ugyanis, köztük a kedvezményes étkezés a gyakorlati képzéssel összefüggésben járnak, nem a tanulószerződés alapján. Normál munkarendben megvalósuló gyakorlati képzés esetén céljuk a tanuló gyakorlat alatti esetleges utazásának (útiköltség-térítés), biztonságának (munkaruha, egyéni védőfelszerelés – védőruha), higiéniájának (tisztálkodási eszköz) és a gyakorlat ideje alatti étkezésének biztosítása.

Ezen juttatások biztosítása abba a kategóriába esik, amely csak a ténylegesen megvalósuló gyakorlat kapcsán értelmezhető. A gyakorlati képzőhelyen történő fizikai megjelenés hiányában (digitális munkarend, iskola átveszi a tanulót), a gyakorlati képzéssel összefüggésben nem életszerűek, ezért azok biztosításának jelen helyzetben történő elmaradása nem tekinthető a tanulószerződésből eredő kötelezettség nem teljesítésének.

A vírushelyzet minél hatékonyabb kezelése érdekében a minisztérium az egyes intézkedésekről folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőket, és ismételten felhívja a figyelmüket arra, hogy mindig az Operatív Törzs iránymutatásai szerint járjanak el.

Források: