Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

„Mesterségem címere”

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa:

 • a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét,
 • a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
 • a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben, valamint azt, hogy a tanulóképzéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezet eleget tehessen a szakképzésről szóló törvény előírásainak.

A mester cím:

 • Mester cím használatára az jogosult, aki a mestervizsga követelmények szerint sikeres mestervizsgát tett.
 • A mester a cím használatát igazoló mesterlevelet jogosult a vállalkozása székhelyén, üzletében kifüggeszteni.
 • A mester jogosult a mester címet cégtábláján, bélyegzőjén, weboldalán, levélpapírján hirdetéseiben és egyéb reklámhordozó felületeken használni.

Jelentkezés a mestervizsgára:

 • Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.
 • A mestervizsgára jelentkezés akkor befogadható, ha a jelölt:

- kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,

- mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át

a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.

Mestervizsgára az bocsátható, aki:

 • a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja,
 • az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolás fogadható el,
 • a vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizette,
 • támogatott finanszírozású (vissza nem térítendő vagy kamatmentes támogatású) mesterképzés és mestervizsga esetén, ha a teljes képzési program szerint, maximum 20% igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségeinek.

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják.

A mesterképzés két részből áll:

 • Pedagógiai és vállalkozási ismeretek
 • Szakmai ismeretek

 

A mestervizsga részei és az azokhoz kapcsolódó felmentések

(1) A hagyományos mestervizsga részei

a) a pedagógiai és a vállalkozási ismeretek, (az elméleti vizsga részeként)

b) az elméleti vizsga (szakmai írásbeli és szóbeli), és

c) a szakmai gyakorlati vizsga.

(2) A modul rendszerű mestervizsga részei a követelménymodulok számával megegyező vizsgarészek, amelyek vizsgafeladatokat foglalnak magukban. A vizsgafeladat formailag lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati vagy interaktív. Egy adott vizsgarész különböző vizsgaformákból is összeállhat.

(3) A komplex vizsga részei

a) a szakmai írásbeli vizsgatevékenység és/vagy,

b) a szóbeli vizsgatevékenység (szakmai elmélet, vállalkozási és pedagógiai ismeretek), és

c) a szakmai gyakorlati vizsgatevékenység.

A mestervizsgával kapcsolatos felmentési kérelmekről, jogorvoslati lehetőségekről, vizsgaismétlésekről és minden egyéb kérdésekről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindenkor hatályos Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezik.

 

A sikeres mestervizsgát tett vizsgázó mesterlevelet kap, amely feljogosítja az egyéb jogszabályokban rögzített, mester címhez kötött tevékenység gyakorlására, és a mester cím használatára. A mesterlevélhez mesterlevél igazolás tartozik. mesterlevél ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

 

 

A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

*Hiteles másolatban:

1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.

2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.

3. Vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

4. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól, NAV/ OEP hivatalos igazolás, illetve az ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

 

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem befogadható.

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell kérni a jelölttől.

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor befogadható, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

A mestervizsgára jelentkezés befogadásához szükséges befizetés igazolása:

a) kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,

b) mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át

a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.

*A szakképesítést igazoló bizonyítványról készített hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is. A hitelesítés szövegét minden esetben rá kell vezetni a hitelesítendő dokumentumra.

A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000418,

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008880