Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulót szeretnék fogadni/ Gyakorlati képzőhely vagyok

Az Együttműködési megállapodás alapvető tudnivalói

 

 

Kik között köttetik?

 

A gyakorlati képzést szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató, a képzés feltételeivel részben vagy teljes egészében rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, illetve ezek fenntartásában működő intézmények között jön létre az alábbi esetekben:

 • ha az adott szakmát tekintve a szakmai és vizsgakövetelményben az előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb,
 • ha kizárólag az összefüggő szakmai gyakorlatra kerül alkalmazásra (ÁGAZAT esetében is),
 • ha a tanuló kiegészítő gyakorlatára kerül sor az előírt képzési idő maximum 40%-ában,
 • ha a gyakorlat teljesítése költségvetési szervnél történik,
 • ha a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

Az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat előkészítésének, megvalósításának menete

 

 • 2020. február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket, ahol a nyári gyakorlatot tervezik letölteni, egyeztetés céljából. A gyakorlati képző Befogadó nyilatkozatot ad a képzés teljesítéséhez.
 • 2020. április – május között az iskola megköti a gazdálkodó szervezettel a nyári gyakorlatra az Együttműködési megállapodást, amiben a tanulók adatai, gyakorlatuk ideje rögzítésre kerül.
 • 2020. június – augusztus között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton, és a gyakorlati hely leigazolja a letöltött szakmai tevékenységet.

 

Mikor és hogyan kell a gyakorlatot teljesíteni?

 

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A nyári gyakorlatot legkorábban a tanulók 2020. június 16-án (kedden) kezdhetik meg.

Szakgimnáziumi ágazati képzés esetén a 2019/2020-as tanévben a 10. és 11. évfolyamos tanulóknak 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése kötelező ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek. (A jelenleg 9. évfolyamos szakgimnáziumi ágazati képzésben részt vevő tanulónak nincs előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlata.) Érettségire épülő 2 éves szakképzésben nappali tagozaton tanuló nyári összefüggő szakmai gyakorlatának idejét a szakképesítés Szakmai és Vizsgakövetelménye tartalmazza, a legtöbb szakma esetén a gyakorlat időtartama 13. évfolyamon 160 óra (20 nap*8 óra). Felnőttoktatás esti képzésén tanuló diák gyakorlata akkor megfelelő, ha a nappali munkarendben előírt gyakorlati óraszám legalább 60%-át teljesíti.

 

Milyen juttatások illetik meg a tanulót?

 

Évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak, az összefüggő nyári gyakorlat esetében pedig a juttatás összege nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 15%-ának 1,3-szorosa, ami 2020-ban 31.395 Ft (járulék és adómentes).

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít.)

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (7.849 Ft). Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

Egyéb kötelezettségek (évközi és összefüggő gyakorlat teljesítése esetén is): munkaruha, egyéni védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök, munka-, balesetvédelmi és szükség szerint tűzvédelmi oktatás, étkezési hozzájárulás biztosítása.

 

Be kell-e jelenteni a tanulót az OEP felé?

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem, a tanuló gyakorlati képzésre kapott juttatása SZJA- mentes jövedelem illetve bevétel.

 

Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie a képzőhelynek?

 

 • Együttműködési megállapodás: 1 példány a területileg illetékes gazdasági kamara által ellenjegyezve, a gyakorlat e nélkül NEM kezdhető meg!
 • Munkavédelmi-, balesetvédelmi, tűzvédelmi napló: a gyakorlatot teljesítő tanuló aláírásával igazolja, hogy az oktatást megkapta.
 • Foglalkozási Napló, melyben naprakészen nyomon követhetőek a tanuló adatai, a gyakorlat tevékenysége napi bontásban és a tanuló értékelése. A foglalkozási napló, a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.
 • Jelenléti ív.
 • A képzés programja, mely tartalmazza a képzés követelményeit, óraszámát, időtartamát.
 • Kamara által kiállított Képzési határozat

 

Mit tud a gyakorlati képző elszámolni a tanuló után?

 

Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a szakképzési hozzájárulás bevallásában bizonyos feltételek teljesülése esetén csökkentő tételként lehet feltüntetni a tanulók után járó kedvezményt (2011. évi CLV. törvény alapján**):

 • A gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani:
 • 480.000 Ft / 130 = 3.692 Ft/tanuló/nap

 

**Megjegyzés:

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Hatályos: 2019.09.01 – 2019.12.31., régi Szt.), a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Hatályos: 2020.01.01 - 2020.12.31., új Szkt. ). Az átmeneti rendelkezések szerint a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály az új Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

További kérdés esetén keressék bizalommal duális képzési tanácsadóinkat!

 

Letölthető dokumentumok: