Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulót szeretnék fogadni/ Gyakorlati képzőhely vagyok

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPVETŐ TUDNIVALÓI

 

KIK KÖZÖTT KÖTTETIK?

Együttműködési megállapodás kizárólag kifutó rendszerű képzésben lévő, tanulói jogviszonyát 2020. május 31-e előtt létesített tanulóra vonatkozóan köthető.

Ebben az esetben a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató, a képzés feltételeivel részben vagy teljes egészében rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, illetve ezek fenntartásában működő intézmények között jön létre:

 • ha az adott szakmát tekintve a szakmai és vizsgakövetelményben az előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb,
 • ha kizárólag az összefüggő szakmai gyakorlatra kerül alkalmazásra (ÁGAZAT esetében is),
 • ha a tanuló kiegészítő gyakorlatára kerül sor az előírt képzési idő maximum 40%-ában,
 • ha a gyakorlat teljesítése költségvetési szervnél történik,
 • ha a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

AZ ÖSSZEFÜGGŐ (NYÁRI) SZAKMAI GYAKORLAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE

 • 2021. február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket, ahol a nyári gyakorlatot tervezik letölteni, egyeztetés céljából. A gyakorlati képző Befogadó nyilatkozatot ad a képzés teljesítéséhez. A befogadó nyilatkozat egy példányát az iskola, egy példányát a kamara részére kell eljuttatni! (lehet másolat is)
 • 2021. április – május között az iskola megköti a gazdálkodó szervezettel a nyári gyakorlatra az Együttműködési megállapodást, amiben a tanulók adatai, gyakorlatuk ideje rögzítésre kerül.
 • 2021. június 16. – augusztus 31. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton és a gyakorlati hely leigazolja a letöltött szakmai tevékenységet.

 

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A GYAKORLATOT TELJESÍTENI?

 

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A nyári gyakorlatot legkorábban a tanulók 2021. június 16-án (szerdán) kezdhetik meg. Javasolt kezdés: 2021. június 21. (hétfő).

Kifutó szakgimnáziumi ágazati képzés esetén a 2020/2021. tanévben a 10. és 11. évfolyamos tanulóknak 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése kötelező ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek.

Felnőttoktatás esti képzésén tanuló diák gyakorlata akkor megfelelő, ha a nappali munkarendben előírt gyakorlati óraszám legalább 60%-át teljesíti.

 

MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG A TANULÓT?

Évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak, az összefüggő nyári gyakorlat esetében pedig a juttatás összege nem lehet kevesebb, mint a hónap első napján érvényes minimálbér 19,5%-a, ami 2021-ben 32.643 Ft (járulék és adómentes).

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít.)

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része 8.161 Ft. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

Egyéb kötelezettségek (évközi és összefüggő gyakorlat teljesítése esetén is): munkaruha, egyéni védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök, munka-, balesetvédelmi és szükség szerint tűzvédelmi oktatás, étkezési hozzájárulás biztosítása.

 

BE KELL-E JELENTENI A TANULÓT AZ OEP FELÉ?

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem, a tanuló gyakorlati képzésre kapott juttatása SZJA-mentes jövedelem illetve bevétel.

 

MILYEN DOKUMENTUMOKKAL KELL RENDELKEZNIE A KÉPZŐHELYNEK?

 

 • Együttműködési megállapodás: 1 példány a területileg illetékes gazdasági kamara által ellenjegyezve, a gyakorlat e nélkül NEM kezdhető meg!
 • Munkavédelmi-, balesetvédelmi, tűzvédelmi napló: a gyakorlatot teljesítő tanuló aláírásával igazolja, hogy az oktatást megkapta.
 • Foglalkozási Napló, melyben naprakészen nyomon követhetőek a tanuló adatai, a gyakorlat tevékenysége napi bontásban és a tanuló értékelése. A foglalkozási napló, a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.
 • Jelenléti ív.
 • A képzés programja, mely tartalmazza a képzés követelményeit, óraszámát, időtartamát.
 • Kamara által kiállított Képzési határozat

 

MIT TUD A GYAKORLATI KÉPZŐ ELSZÁMOLNI A TANULÓ UTÁN?

 

A jelenleg hatályos szakképzési jogszabályok alapján az együttműködési megállapodás keretében lebonyolított gyakorlati képzéssel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, az ilyen képzés költségeivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem csökkenthető. DE! Hamarosan jogszabály-módosítás várható, melynek értelmében előreláthatóan 2021. július 1-jétől a csökkentő tétel majd igénybe vehető az együttműködési megállapodások után. A T/16204.számú törvényjavaslat az egyes törvényeknek a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő módosításáról már nyilvános, a www.parlament.hu oldalon megtalálható.

További kérdés esetén keressék bizalommal duális képzési tanácsadóinkat!