Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulót szeretnék fogadni/ Gyakorlati képzőhely vagyok

 

Az Együttműködési megállapodás alapvető tudnivalói

Kik között köttetik?

 

A gyakorlati képzést szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató, a képzés feltételeivel részben vagy teljes egészében rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, illetve ezek fenntartásában működő intézmények között jön létre az alábbi esetekben:

 

  • ha az adott szakmát tekintve a szakmai és vizsgakövetelményben az előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb,
  • ha kizárólag az összefüggő szakmai gyakorlatra kerül alkalmazásra (ÁGAZAT esetében is),
  • ha a tanuló kiegészítő gyakorlatára kerül sor az előírt képzési idő maximum 40%-ában,
  • ha a gyakorlat teljesítése költségvetési szervnél történik,
  • ha a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

Összefüggő szakmai gyakorlat előkészítésének, megvalósításának menete

 

2022. február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket, ahol a nyári gyakorlatot tervezik letölteni, egyeztetés céljából. A gyakorlati képző Befogadó nyilatkozatot ad a képzés teljesítéséhez.

 

2022. április – május között az iskola megköti a szervezettel a nyári gyakorlatra az Együttműködési megállapodást, amiben a tanulók adatai, gyakorlatuk ideje rögzítésre kerül.

 

2022. június 16. – augusztus 31. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton és a gyakorlati hely leigazolja a letöltött szakmai tevékenységet.

 

Mikor és hogyan kell a tanulónak gyakorlatot teljesítenie?

 

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A nyári gyakorlatot legkorábban a tanulók 2022. június 16-án (csütörtökön) kezdhetik meg. Javasolt kezdés: 2022. június 20. (hétfő).

A kifutó szakgimnáziumi ágazati képzések esetén a 2021/2022-es tanévben a 11. évfolyamos tanulóknak 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése kötelező ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek.

 

Milyen juttatások illetik meg a tanulót?

 

Évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak, az összefüggő nyári gyakorlat esetében pedig a juttatás összege nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 15%-ának 1,3-szorosa, ami 2022-ben 39.000 Ft (járulék és adómentes).

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít.)

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (9.750 Ft).  Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

 

Egyéb kötelezettségek (évközi és összefüggő gyakorlat teljesítése esetén is): munkaruha, egyéni védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök, munka-, balesetvédelmi és szükség szerint tűzvédelmi oktatás, étkezési hozzájárulás biztosítása.

 

Be kell-e jelenteni a tanulót az OEP felé?

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem, a tanuló gyakorlati képzésre kapott juttatása SZJA-mentes jövedelem illetve bevétel.

 

Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie a képzőhelynek?

 

Együttműködési megállapodás: 1 példány a területileg illetékes gazdasági kamara által ellenjegyezve, a gyakorlat e nélkül NEM kezdhető meg!

 

Munkavédelmi-, balesetvédelmi, tűzvédelmi napló: a gyakorlatot teljesítő tanuló aláírásával igazolja, hogy az oktatást megkapta.

 

Foglalkozási Napló, melyben naprakészen nyomon követhetőek a tanuló adatai, a gyakorlat tevékenysége napi bontásban és a tanuló értékelése. A foglalkozási napló, a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.

 

Jelenléti ív.

 

A képzés programja, mely tartalmazza a képzés követelményeit, óraszámát, időtartamát.

 

Kamara által kiállított Képzési határozat

 

Mit tud a gyakorlati képző elszámolni a tanuló után?

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény jelenleg hatályos rendelkezései szerint olyan együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében, amely a tanulót családi és utónevének és oktatási azonosító számának megjelölésével konkrétan meghatározza, 3.307 Ft/tanuló/nap csökkentő tétel számolható el az adóév olyan munkanapjai közül, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi 7 órát.