Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulót szeretnék fogadni/Gyakorlati képzőhely vagyok

 

INFORMÁCIÓK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉS TANULÓSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE – KIFUTÓ RENDSZERŰ KÉPZÉSEK ESETÉN

 

A szakirányú oktatást folytatni szándékozó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, melyet a duális képzést szervező szervezet székhelye, vagy a duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező megfelel-e a jogszabályokban előírt feltételeknek, alkalmas-e tanuló szakirányú oktatásának ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére, tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az adott OKJ-s szakképesítéshez kapcsolódóan.

A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint egy ún. bevezető ellenőrzés keretében győződik meg a feltételek meglétéről.

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy nevezhető meg, aki legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal-, kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik, cselekvőképes és nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga követelménye alól mentesül az az oktató, aki mestervizsgával rendelkezik, vagy a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy - az egészségügyi ágazat tekintetében - egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy a hatvanadik életévét betöltötte.

Az ellenőrzésben részt vevő szakértők (kamarai és iskolai) helyszíni bejárás során ellenőrzik a törvényi feltételeket. A megnevezett oktatónak büntetlen előéletéről, valamint arról, hogy nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, erkölcsi bizonyítványt kell bemutatnia, majd a további ellenőrzések alkalmával nyilatkoznia kell ezekre vonatkozóan.

A tárgyi eszközök (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzék szerint történik.

Amennyiben a szervezet a duális képzés – adott szakképesítésre vonatkozóan előírt – fent említett személyi és tárgyi feltételeinek megfelel, arról kamarai határozatot kap.

 

A TANULÓSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Tanulószerződés kizárólag kifutó iskolarendszerű képzésben lévő, tanulói jogviszonyát 2020. május 31-e előtt létesített tanulóval köthető.

A tanulószerződést lehetőleg minden év május 31-ig kell megkötni.

Amennyiben van a szakirányú oktatás folytatására megfelelőnek nyilvánított külső képzőhely, akkor a tanulók duális képzése a (korábbi elnevezése szerint) szakközépiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg.

A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a szakirányú oktatáson, ha a gazdasági kamara nem tudja a szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni.

A tanulószerződést a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) tartja nyilván.

A tanulószerződést, illetve a módosított szerződés valamennyi példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezető szervnek, azaz a területi kamarának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának.

 

A duális KÉPZŐ KÖTELEZETTSÉGEI A TANULÓSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL

 

A szervezet:

  • A tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő szakirányú oktatásról és nevelésről gondoskodik.
  • A tanulót a duális képzés keretében csak a szakképzési kerettantervben meghatározott feladat ellátására kötelezheti, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztathatja.
  • A tanulót a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó munkavédelmi oktatásban részesíti.
  • A képzési idő alatt gondoskodik a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.
  • Felelős a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

 

TELJESÍTÉSI MEGBÍZOTTI KÖZREMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy a gyakorlati képzésben közreműködni szándékozó, szervezet csak részben rendelkezik a törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a szakirányú oktatás teljesítéséhez szükséges feltételekkel. Ebben az esetben megállapodást köthet egy másik, adott szakképesítésben kamarai nyilvántartásba vett szervezettel vagy szakképző intézménnyel, akihez átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját.

Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a másik, tanulószerződést kötő szervezettel szemben.

duális KÉPZÉS LEHETŐSÉGE A képzők ÁLTAL MŰKÖDTETETT TANMŰHELYEKBEN

A tanműhelynek legalább nyolc tanuló képzésre alkalmasnak és állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő, iskolán kívüli képzőhelynek kell lennie.

A feltételek megléte esetén a nyilvántartást vezető szerv KTM-mé minősíti, ahol a tanulók tanulószerződés alapján vesznek részt a szakirányú oktatásban.

A tanulószerződés alapján folytatott szakirányú oktatás kötelező, teljesítést igazoló dokumentumairól, a tanulóknak járó pénzbeli és természetbeni juttatásairól, valamint a szakképzési normatíva elszámolhatóságáról az alábbi csatolmányokban találhatók bővebb információk.

További kérdés esetén keressék bizalommal duális képzési tanácsadóinkat!