Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulót szeretnék fogadni/Gyakorlati képzőhely vagyok

INFORMÁCIÓK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

Nyilvántartásba történő felvételi eljárás és tanulószerződés megkötése

 

A gyakorlati képzést folytatni szándékozó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye, vagy a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előirt feltételeknek, alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére, tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint egy un. bevezető ellenőrzés keretében győződik meg a feltételek meglétéről.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik, büntetlen előéletű, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga követelménye alól mentesül az a gyakorlati oktató, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik, az oktatott, állam által elismert szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy a hatvanadik életévét betöltötte.

Amennyiben egy szakember az oktatott, állam által elismert szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, nemcsak a kamarai gyakorlati oktatói vizsga, hanem a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétének követelménye alól is mentésül.

Teljesítettnek kell tekinteni a mestervizsga végzettségre vonatkozó követelményt, amennyiben a gyakorlati oktató az új mestervizsga követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévet követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és a törvényben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.

Az ellenőrzésben részt vevő szakértők (kamarai és iskolai) helyszíni bejárás során ellenőrzik

a törvényi feltételeket. A gyakorlati oktatónak büntetlen előéletéről erkölcsi bizonyítványt kell bemutatnia, majd a további ellenőrzések alakalmával nyilatkoznia kell.

A tárgyi észközök (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott észköz- és felszerelési jegyzék szerint történik.

Amennyiben a szervezet a gyakorlati képzés – adott szakképesítésre vonatkozóan előírt – fent említett személyi és tárgyi feltételeinek megfelel, arról kamarai határozatot kap.

 

A tanulószerződés megkötése

 

A tanulószerződést lehetőleg minden év május 31-ig kell megkötni.

A február első tanítási napja és április utolsó tanítási napja között sikeresen szintvizsgázott,

kilencedik évfolyamos szakközépiskolai és szakiskolai tanulókkal már az elsődleges tanulószerződés-kötési időszakban (a szorgalmi időszakot követően) megköthető

a tanulószerződés. A szintvizsgát nem teljesítő tanulóknak csak a javító-pótló szintvizsga megszervezése után lesz lehetőségük a tanulószerződés-kötésre nem kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyel, de csak abban az esetben, ha a szintvizsgát eredményesen teljesítik. Sikertelen szintvizsga esetén a tízedik, tizenegyedik évfolyamon a tanuló csak olyan szervezettel köthet tanulószerződést, amely KTM minősitést szerzett.

Amennyiben van a gyakorlati képzés folytatásara megfelelőnek nyilvánított külső képzőhely, akkor a tanulók gyakorlati képzése a szakközépiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg.

A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen, ha a gazdasági

kamara nem tudja a szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni. Ebben az esetben a területi kamara igazolást állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára.

A tanulószerződést a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) tartja nyilván.

A tanulószerződést, illetve a módosított szerződés valamennyi példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezető szervnek, azaz a területi kamarának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának.

 

A gyakorlati képző szervezet kötelezettségei a tanulószerződés megkötésével

 

A szervezet:

A tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.

A tanulót a gyakorlati képzés keretében csak a szakképzési kerettantervben meghatározott feladat ellátására kötelezheti, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztathatja.

A tanulót a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti.

A képzési idő alatt gondoskodik a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.

Felelős a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

 

Teljesítési megbízotti közreműködés lehetőségei

 

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy a gyakorlati képzésben közreműködni szándékozó, szervezet csak részben rendelkezik a törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel. Ebben az eseten megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel, akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját.

Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a másik tanulószerződést kötő szervezettel szemben.

 

Gyakorlati képzés lehetősége a gazdálkodó szervezetek által működtetett tanműhelyekben

 

A szakközépiskolai és szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyam szorgalmi időszakában

a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet KTM-eben kell megszervezni.

Abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik kifejezetten tanulók gyakorlati képzésének céljára létrehozott műhellyel, melyet a termeléstől vagy a szolgáltató tevékenységtől térben vagy időben teljesen elkülönített, lehetősége nyílik a kilencedik évfolyamos tanulókkal tanulószerződéses jogviszony létesítésére. További feltétel, hogy a tanműhelynek legalább nyolc tanuló képzésre alkalmasnak és állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő, iskolán kívüli gyakorlati képzőhelynek kell lennie.

A feltételek megléte esetén a nyilvántartást vezető szerv KTM-mé minősíti, ahol a tanulók tanulószerződés alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.

 

Gyakorlati képzés kötelező, teljésítést igazoló dokumentumairól, a tanulóknak járó pénzbeli és természetbeni juttatásairól, valamint a szakképzési normatíva elszámolhatóságáról az alábbi csatolmányokban találhatók bővebb információk.

További kérdés esetén keressék bizalommal duális képzési tanácsadóinkat!

 

Letölthető dokumentumok: