Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Gyakorlati képzőhelyet keresek /Tanuló vagyok/Szülő vagyok

TANULÓK GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK SZERVEZÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN – KIFUTÓ RENDSZERBEN

Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és ebben a minőségében gyakorlati képzésért és a szakmai vizsgára történő felkészítésért is ő a felelős. A gyakorlati képzés folytatója a gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó vagy az egyéb szervezet.

Az együttműködési megállapodást megkötő szakképző iskola feladata vizsgálni az együttműködő szervezeteknél a feltételek meglétét. A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően – a területi kamarával együttműködve – folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, illetve gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

KIK KÖZÖTT KÖTTETIK?

Együttműködési megállapodás kizárólag kifutó rendszerű képzésben lévő, tanulói jogviszonyát 2020. május 31-e előtt létesített tanulóra vonatkozóan köthető.

Ebben az esetben a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató, a képzés feltételeivel részben vagy teljes egészében rendelkező szervezet (egyéni vagy társas vállalkozás, költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, illetve ezek fenntartásában működő intézmények) között jön létre:

 • ha az adott szakmát tekintve a szakmai és vizsgakövetelményben az előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb,

 • ha kizárólag az összefüggő szakmai gyakorlatra kerül alkalmazásra (ÁGAZAT esetében is),

 • ha a tanuló kiegészítő gyakorlatára kerül sor az előírt képzési idő maximum 40%-ában,

 • ha a gyakorlat teljesítése költségvetési szervnél történik,

 • ha a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A KIFUTÓ ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN, A TANULÓK NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁRA VONATKOZÓAN

Fogalmak:

Összefüggő szakmai gyakorlat: Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része. A szorgalmi időszakot követően kerül megszervezésre.

Oktatási szünet: Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével - gyakorlati képzés nem szervezhető. A tanítási év utolsó napját követően szakképző iskolában legalább 30 összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

Pihenőidő: A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani. A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a 19. életévét még nem tölti be, legalább 35 nap, ezt követően legalább 30 nap pihenőnap illeti meg. A pihenőnapot munkanapokban kell számítani. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére.

A tanítási év utolsó napját követően pedig szakképző iskolában legalább harminc összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani (tehát az összefüggő szakmai gyakorlat nem kezdődhet pl. a július 11-i héten, mert akkor sem a gyakorlat előtt, sem azt követően nincs meg a 30 naptári napból álló nyári szünet).

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE

2022. február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket, ahol a nyári gyakorlatot tervezik letölteni, egyeztetés céljából. A gyakorlati képző Befogadó nyilatkozatot ad a képzés teljesítéséhez.

2022. április – május között az iskola megköti a szervezettel a nyári gyakorlatra az Együttműködési megállapodást, amiben a tanulók adatai, gyakorlatuk ideje rögzítésre kerül.

2022. június 16. – augusztus 31. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton és a gyakorlati hely leigazolja a letöltött szakmai tevékenységet.

 

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A GYAKORLATOT TELJESÍTENI?

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a nyári gyakorlatot megszervezni (megszakítás nélkül, de heti 2 pihenőnap biztosításával). Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat. A nyári gyakorlat legkorábbi kezdési ideje 2022. június 16. (csütörtök). Javasolt kezdés: 2022. június 20. (hétfő).

A kifutó szakgimnáziumi képzések esetén a 2021/2022-es tanévben már csak a 11. évfolyamos tanulóknak kötelező 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek.

 

MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG A TANULÓT?

Az összefüggő szakmai gyakorlat során a tanulónak minden megkezdett hét után legalább a hónap első napján érvényes minimálbér 19,5 %-ának egynegyede jár pénzbeli juttatásként. 2022-ben az összefüggő szakmai gyakorlat díjazása: 200.000 Ft x 19,5 % = 39.000 Ft / 4 = 9.750 Ft / hét.

Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít. Tehát teljes heti juttatás jár a tanulónak akkor is, ha pl. pénteki napon kezdi meg a gyakorlatát.)

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette: magasabb évfolyamra nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

 

Egyebek:

Iskola biztosítja:

 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

 • Felelősségbiztosítás

 

Képzőhely biztosítja:

 • Tanulói juttatás

 • Kedvezményes étkezési hozzájárulás

 • Munkaruha, védőruha, szerszámok

 • Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás

 • Tisztálkodási eszközök

 

Tanulói munkanapló: A képzési napokon a tanulónál kell lennie. A gyakorlati oktató ellenőrzi a vezetését, az érdemjegyek ebben is rögzítésre kerülnek.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉVKÖZI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN

Feltételei és a kötelezettségek megegyeznek az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak.

További kérdés esetén keressék bizalommal duális képzési tanácsadóinkat!