Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Minőségirányítás

Minőségirányítás bevezetése a középfokú oktatás duális képzésébe

A szakképzési rendszer átalakításának kiemelt célja volt a minőség javítása, mely a hatékonyság növelésének fontos eszköze. Ennek köszönhetően a duális képzés fejlesztésének egyik sarokpontja a minőségirányítás több ponton történő bevezetése.

Egyrészt a szakképző iskoláknak legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kell kialakítaniuk a minőségirányítási rendszerüket, amely minőségpolitikából, átfogó önértékelésből, ezekre épülő beavatkozó és fejlesztő tevékenységekből áll. E minőségpolitika középpontjába a szakképzés minőségének növelését kell helyezni, ennek megfelelően kell a rendszert felépíteni, működtetni, fejleszteni, szükség esetén újragondolni.

Röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy a meghatározott minőségcéloknak a szakképzési-alapfeladatellátás minőségének biztosítására és fejlesztésére fókuszálnak, ezek elérése érdekében kell a működési elveket, módszertant, folyamatokat is átgondolni. A folyamatos belső folyamatellenőrzésnek köszönhetően lehetőség nyílik az erősségek és fejlesztendő területek meghatározására, ami automatikusan a minőségi javuláshoz fog vezetni, hiszen a folyamatokat rendszeresen újra kell gondolni.

A hatékonyságot legalább kétévente átfogó önértékelés keretében kell vizsgálniuk az iskoláknak, azonban évente kell a kitűzött indikátorok teljesüléséről, valamint a külső és belső partnerek elégedettségéről egy teljes képet kapniuk. A rendszer külső értékelését négyévenként legalább egyszer kell elvégezni.

A szakképző iskolák által működtetett minőségirányítási rendszernek igazodnia kell az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer elvárásaihoz is.

Másrészt az imént már említett külső partnerek közé tartoznak többek között a duális képzőhelyek is, akiket szintén érint a jogalkotó azon elvárása, hogy a szakképzésben folytatott tevékenységüket folyamatosan gondolják újra és fejlesszék is, mivel a munkahelyi körülmények között nyújtott minőségi oktatás hatékonysága a sikeres szakmai vizsgát követő munkaerő-piacon történő elhelyezkedés esélyét növeli, így jótékony hatása már rövidtávon megjelenik.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény előírásai szerint a képző dönthet, hogy a vele kapcsolatban álló szakképző iskola által működtetett minőségirányítási rendszert vagy gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszert alkalmazza és az abban meghatározott minőségi követelményeknek kíván megfelelni.

A minőségközpontú szakképzés bevezetése szemléletváltást követel a képzőktől, azonban az előnyeit ők is hamar meg fogják tapasztalni. A képzési folyamatokat érdemes már első lépésben a PDCA ciklus (plan – tervezés, do – megvalósítás, check – értékelés, act – felülvizsgálat) szerint átgondolni, mivel ez eleve egy minőségi rendszerben való gondolkozást igényel.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kidolgozott kamarai szempontrendszer a szervezet méretétől függetlenül alkalmazható és működtethető.

A szempontrendszer az alábbi egymáshoz szorosan kapcsolódó elemekből áll össze:

  • a teljes képzési rendszerhez kapcsolódó folyamatszemlélet,
  • képzési tevékenység leírása és céljának meghatározása,
  • minőségcél meghatározása és kapcsolata a tevékenység céljával,
  • mérés és ellenőrzés,
  • vevői elégedettség,
  • vezetői felelősség meghatározása és felelősök kijelölése,
  • helyesbítő tevékenységek tervezése,
  • dokumentum és feljegyzéskezelés.

A folyamatszemlélet jelenti a minőségi szempontrendszer alapját, melynek lényege hogy a képzőhely vezetése egy olyan folyamatként tekintsen az oktatásra, amelyet több egység, valamint részelem alkot és azok közvetve és közvetlenül is összefüggésben állnak egymással. Tudatában kell lennie, hogy az általa folytatott tevékenység is egy részfolyamatot jelent a szakképzés egészében és kihat arra.

A duális képzőnek saját szakirányú oktatásának folyamatait (legyen az elmélet és/vagy gyakorlat) a tervezés-szabályozás-fejlesztés összefüggéseiben kell átgondolnia, majd meghatároznia, később pedig önértékelnie és fejlesztenie. Ez egy körkörösen ismétlődő folyamat, amely közvetlenül és közvetetten minőségi fejlődést is eredményez.

Első lépésként a szakirányú oktatás folyamatát kell a kezdetétől egészen a kitűzött cél eléréséig megtervezni. Ehhez elengedhetetlen a szakirányú oktatás alapdokumentumait jelentő adott szakmára kidolgozott képzési és kimeneti követelmény, valamint programtanterv ismerete, mivel az abban leírt tartalmi elvárások ismerete nélkül a célkitűzés nem lehetséges, továbbá az oktatási folyamat felépítése és tartalma sem tervezhető.

Ezt követi a tervezett folyamat szabályozása úgy, hogy az első lépésben meghatározott egységek, részfeladatok, munkafolyamatok egymásra épüljenek, illetve egymáshoz illeszkedjenek.

A folyamatfejlesztés ellenőrzési funkciót tölt be, amelynek célja a hibák kiszűrése és szükség esetén az újratervezés, javítás elősegítése.

Az e leírás mentén tervezett tanítási-tanulási folyamatot kell a duális képzőhelynek a mindennapos tevékenységébe beleilleszteni és ahhoz illeszkedve, valós munkaerő-piaci körülmények között megvalósítani.

A folyamatszabályozás elengedhetetlen része az adott folyamathoz kapcsolódó tevékenységek meghatározása és leírása, ami lehet részletes vagy akár csak a főbb elemeket rögzítő vázlatos dokumentum is, azonban tartalmaznia kell az eltérő haladási utakat a képzés folyamatában.

Tevékenység leírás nem lehetséges célmeghatározás nélkül, ezért ismét a képzési és kimeneti követelmény, valamint programtanterv konkrét szakmára vonatkozó előírásait kell alapul venni. A dokumentumok felépítéséből is jól látszik, hogy kizárólag egyetlen, a tanítási-tanulási folyamat végére kitűzött cél meghatározása nem lehetséges, hiszen a tanulókat az egymásra épülő tanulási területeken keresztül kell a szakmára megtanítani, ez pedig kisebb részcélok meghatározását teszi szükségessé.

A szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek leírásának dokumentuma a képzési program, amelynek gondolatisága nagymértékben megegyezik a minőségirányítási rendszerekével, valamint a kamarai szempontrendszerrel is.

A képzési programmal külön foglalkozunk: https://vmkik.hu/kepzesi-program

Minőségi szakképzésről lévén szó a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó (rész)célokhoz egy éves távlatban minőségcélt kell meghatározni vagy azok akár maguk is lehetnek minőségcélok. Ennek lényege, hogy a képző a minimum elvárt tudáson felül magasabb szintű tudást szeretne elérni a tanulónál. Ez lehet akár egy tevékenység magasabb színvonalon történő elvégzésének képessége vagy akár egy versenyen való részvétel is.

Természetesen a minőségcélok meghatározásakor is figyelembe kell venni a szakirányú oktatás egyéb tényezőit (pl. jogszabályi előírások, szakképző iskola elvárásai stb.).

Akár a szakirányú oktatás tanulási területeihez kapcsolódó (rész)célokat, akár a minőségcélokat nézzük, meghatározásuk során fontos figyelembe venni, hogy a szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok kidolgozásakor a tanulási eredmény alapú oktatásra való átállás volt a szakemberek szándéka. Ennek lényege, hogy a tanítási-tanulási folyamat végére kitűzött cél – tanulási eredmény – elérésére helyezi a hangsúlyt, konkrét munkatevékenységek ellátására és feladatok megoldására fókuszál, amelyből már a szükséges önállósági, felelősségi szint, attitűd és elvárt elméleti- és eszköztudás is meghatározható.

Oktatás módszertani szempontból a projektoktatás lehet a legpraktikusabb ennek megvalósítására, valamint adott szakma vonatkozásában ez a módszer talán másfajta célok kitűzését is lehetővé teszi.

A célmeghatározásban további lehetőségeket rejt, hogy a központi dokumentumokban nem kerültek konkrétan meghatározásra az elméletre és a gyakorlatra fordítható óraszámok.

A tanítási-tanulási folyamat fentiek alapján történő hatékony működtetése nem lehetséges mérés és ellenőrzés nélkül, mivel ez elengedhetetlen a folyamat erősségeinek, gyengeségeinek, valamint a javítandó pontok meghatározásához, a minőségi javulás eléréséhez, azaz a fejlődéshez – a hatékonyság növeléséhez.

A mérés és ellenőrzés gyakoriságát és módját a duális képző maga határozhatja meg, azonban célszerű ezt akár részfolyamatonként megtenni a – fellépő hiba esetén – minél előbbi beavatkozási lehetőség megteremtése érdekében. A fellépő hibák befolyásolják az eredetileg kitűzött célok elérését, ezért fontos azokat minél előbb felismerni és lépéseket tenni a javítás érdekében. Előfordulhat, hogy a szakirányú oktatásban olyan hiba lép fel, ami a további hatékony vizsgafelkészítést is veszélyezteti vagy akár kevésbé eredményessé teszi.

A szakirányú oktatás végén vagy a befejezését követően külső féltől történő visszacsatolás céljából elégedettségmérést kell végezni, melynek alanya lehet a tanuló/képzésben részt vevő személy, de akár az iskola is. Ennek formáját a duális képzőhely határozhatja meg, lehet írásbeli és/vagy szóbeli is, azonban fontos, hogy mérhető, a fejlesztés érdekében felhasználható objektív eredményt adjon, hiszen ez jelenti a további fejlesztési irányok kijelölésének alapját is.

Ahogy az ismertető anyagunkból is jól látszik egy komplex feladatot jelent a képzők számára a kamarai minőségi szempontrendszernek megfelelő saját rendszer kidolgozása és működtetése, kapcsolódó dokumentumok vezetése, ezért mindenképpen célszerű és szükséges is a minőségirányítási folyamatok koordinálása érdekében egy személy kijelölése a duális képzőhelyen, aki ennek az egésznek a felelőse lesz.

Szintén elengedhetetlen egy konkrét személy megnevezése a hatékony panaszkezelés érdekében, mivel a panaszt további fejlesztő célú cselekvésnek kell követnie.

A Szakmajegyzék szerinti szakmára történő kamarai nyilvántartásba vétel feltétele a minőségirányítási rendszer működtetése vagy a kamarai szempontrendszernek megfelelő működési rend és kapcsolódó dokumentumok kidolgozása.

Természetesen a duális képzési tanácsadói hálózat munkatársai ebben is a képzők rendelkezésére állnak, szóbeli/írásos tájékoztatók érdekében forduljanak hozzájuk bizalommal.

Elérhetőségek: https://vmkik.hu/munkatarsaink