Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei

Felnőttek szakmai oktatása és képzése

A jogalkotó 2020-ban párhuzamosan alakította át a szakképzés és a felnőttképzés rendszerét annak érdekében, hogy a képzési struktúra a lehető legjobban igazodjon a munkaerő-piac elvárásaihoz. Ennek köszönhetően alakult ki az új képzési szerkezet két pillére a szakképzés és a munkaerő-piaci képzés, előbbit szakmai oktatásként, utóbbit pedig szakmai képzésként definiálva. Attól függetlenül, hogy a felnőtt melyikben vesz részt, felnőttképzési jogviszonyba kerül, melynek alapja a felnőttképzési szerződés.

Szakmai oktatás keretében a Szakmajegyzékben foglalt (e cikk írásakor, 2022 januárjában) 179 alapszakma megszerzésére van lehetőség kizárólag iskolarendszerben. Sikeres befejezését követően szakképzettséget igazoló dokumentum kerül kiállításra: szakképző iskolai tanulmányok esetén szakmai bizonyítvány, technikum esetén technikusi oklevél.

A szakképző intézménybe szakmaszerzés céljából történő beiratkozással felnőttképzési jogviszony jön létre, abban az esetben, ha a jelentkező betöltötte a 25. életévét. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) és a kapcsolódó végrehajtási rendelet rájuk vonatkozóan használja a képzésben részt vevő személy megnevezést.

A képzési struktúra felnőttek esetében sem változik, ágazati alapoktatással kezdődik, melyet ágazati alapvizsga zár, ezt követően kezdődik a szakirányú oktatás, ami felnőttek esetében is megvalósulhat duális képzési formában, szakképzési munkaszerződés keretében (ld. Kapcsolódó anyagok).

Az e jogviszony alapján megvalósuló képzés figyelembe veszi a felnőtt ember egyedi életkörülményeit, elfoglaltságait, valamint próbálja kiszolgálni a munkaerő-piac rövidtávú igényeit is. Ezeknek köszönhetően a képzés nem tartalmaz közismereti oktatást, a szakmai oktatásra fordított idő is minimalizálható, rugalmasan szervezhető.

A szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, óraszáma pedig a nappali rendszerű képzésben meghatározott óraszám legfeljebb 40%-áig csökkenthető. Amennyiben az elsajátítani kívánt szakmához kapcsolódó munkakör(ök)ben már szakmai tapasztalattal rendelkezik a résztvevő, vagy korábban folytatott már az adott szakmához kapcsolódó tanulmányokat, akkor mindenképpen célszerű az előzetes tudásának felmérését kérni, mivel annak beszámításával is csökkenhet a képzés időtartama a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamhoz képest, vagy akár az ágazati alapvizsga alóli felmentést is eredményezheti.

További előnye, hogy lehetőség van a jelenléti oktatás rugalmas szervezésére is, akár a nappali rendszerben lévő tanulókkal összevonva a foglalkozásokat vagy akár e-learninges formában megvalósítva.

Amennyiben valaki munkaviszonnyal rendelkezik, akár a saját munkahelye is vállalhatja - amennyiben a jogszabályban előírt feltételeknek teljesülnek -, hogy bekapcsolódik az oktatásba és részt vállal az elméleti és/vagy gyakorlati tanulási területek megvalósításában, függetlenül attól, hogy egyébként duális képzőhelyként működik-e. A munkavállalóra nézve ehhez kapcsolódhat akár plusz juttatás és munkaidő-kedvezmény is.

Szakmai képzést szakképző intézmény és felnőttképző is szervezhet szakképesítés megszerzése érdekében. E szakképesítésekre vonatkozóan nincs olyan hivatalosan kiadott képzési jegyzék, mint korábban az OKJ volt. Ennek az az oka, hogy a munkaerő-piaci igények folyamatosan változnak, emiatt a szakképesítések köre folyamatosan bővíthető a felmerülő igényeknek megfelelően. A Szakmajegyzékből kimaradt szakmák egy része, valamint a szakmai oktatásra épülő, továbbá egyéb, speciális tartalmú képzések tartoznak ebbe a körbe. Szakmai képzés keretében is munkavégzéshez kapcsolódó képzések valósulnak meg, amelyek sikeres elvégzését követően munkakör(ök) betöltésére lesznek alkalmasak a résztvevők.

E képzések sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. Amennyiben a tanúsítvány nem elegendő a felnőtt számára, akkor lehetősége van államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítvány megszerzésére is, ehhez azonban ún. képesítő vizsgát kell teljesítenie egy akkreditált vizsgaközpontban. (A Szkt. átmeneti rendelkezése alapján a szakképző intézményeket 2025. december 31-ig akkreditált vizsgaközpontként kell tekinteni.)

Fontos külön megemlíteni a részszakmákat. Mivel a részszakmák legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek, kompetenciák tanítását-tanulását jelentik, ezért nem tekinthetők önálló szakmának, így a Szakmajegyzék sem tartalmazza őket. Ehelyett a szakmánként kidolgozott képzési és kimeneti követelményekben kerül meghatározásra, hogy adott szakmához mely részszakma kapcsolódik.

 

Részszakma megszerzésére szakképző intézményben (jellemzően műhelyiskolában) és felnőttképzőnél is van lehetőség.

 

forrás: Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében 2022. – Innovatív Képzéstámogató Központ (https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/felnottek_szakmaszerzesi_lehetosegei_a_szakkepzes_uj_rendszereben-1642154665213.pdf)

 

A szakmaszerzés ingyenessége a képzési rendszer átalakítását követően is biztosított az alábbiak szerint:

  • legfeljebb kettő, Szakmajegyzékben meghatározott alapszakma megszerzése ingyenes, azzal, hogy az első szakmai vizsga befejezéséig, második szakma esetén maximum három tanéven keresztül,
  • továbbá egy, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés megszerzése is ingyenes,

azonban erre kizárólag szakképző intézményben van lehetőség.

 

Az állami támogatás keretében igénybe vett szakképzés irányulhat egymással összefüggő, egymást kiegészítő, de akár különböző területekhez tartozó képzésekben való részvételre is.

forrás: Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében 2022. – Innovatív Képzéstámogató Központ (https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/felnottek_szakmaszerzesi_lehetosegei_a_szakkepzes_uj_rendszereben-1642154665213.pdf)

 

Az áttekinthetőség érdekében végül egy összefoglaló ábra, amely jól szemlélteti, a szak- és felnőttképzés elkülönülő és egymást átfedő területeit:

 

forrás: A felnőttképzés megújítása 2020. c. kiadvány - Innovációs és Technológiai Minisztérium (https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/felnottkepzes_tajekoztato_itm_20201001pdf-1601633106776.pdf)

 

Kapcsolódó anyagok: