Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakmatanulást ösztönző juttatások

Szakmatanulást ösztönző juttatások, ösztöndíjak, támogatások

 

Az iskolarendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás ösztönzése érdekében jelenleg többféle pénzbeli juttatást is biztosít az állam a szakmatanulás iránt érdeklődők számára.

A szakmaszerzés ingyenessége a szakképzési rendszer átalakítását követően is biztosított az alábbiak szerint:

  • legfeljebb kettő, Szakmajegyzékben meghatározott alapszakma megszerzése ingyenes, azzal, hogy az első szakmai vizsga befejezéséig, második szakma esetén maximum három tanéven keresztül,
  • továbbá egy, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés megszerzése is ingyenes,

azonban erre kizárólag szakképző intézményben van lehetőség.

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személyek részére tanulói jogviszony keretében minden esetben ingyenes a szakképzésben történő részvétel az állam által fenntartott, együttműködési- vagy fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézményekben.

(Szakmatanulástól függetlenül ingyenes az érettségi bizonyítvány megszerzése is.)

A 2020 szeptemberétől tanulmányokat kezdő tanulók a szakmatanuláshoz kapcsolódóan automatikusan jogosulttá válnak ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakat és a támogatást kizárólag az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan, az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig, nappali rendszerű oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, a szakképzésben ingyenesen részt vevő tanulók részére biztosítja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet.

Fontos megemlíteni, hogy ha a tanuló 6 foglalkozásról igazolatlanul hiányzik, akkor a tanév hátralévő részére nem jár neki ösztöndíj, továbbá, ha évfolyamismétlésre kötelezték, akkor a megismételt évfolyamra sem kap ösztöndíjat.

 

Az általános szakképzési ösztöndíj alapja:

  • a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

A szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítése érdekében indított előkészítő évfolyamokra 2022 szeptemberétől az egyhavi önköltség 8 %-a, azaz 8.000 Ft ösztöndíj jár.

Az előkészítő évfolyamokkal a szakképzési intézményrendszerről szóló cikkünkben foglalkozunk: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

Az ágazati alapoktatás kezdetétől, technikumban 8.000 Ft, szakképző iskolában 16.000 Ft a szakképzési ösztöndíj.

Az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatásra járó ösztöndíj mértéke - függetlenül a képzés típusától - már a tanulók előző év végi bizonyítványának átlagától függ:

 

Év végi bizonyítvány átlaga

2022 szeptemberétől induló évfolyamok esetében az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

2,00-2,99 között

8 %

8.000 Ft

3,00-3,99 között

25 %

25.000 Ft

4,00-4,49 között

42 %

42.000 Ft

4,49 fölött

59 %

59.000 Ft

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 16%-a, azaz 16.000 Ft, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Ha valaki a szakirányú oktatás megvalósítására vonatkozóan egy duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést köt, akkor a szerződése alapján munkabérre lesz jogosult, így a fenti táblázat szerinti ösztöndíjat nem kapja.

A munkabér alapja:

  • a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összege, de legfeljebb annak 168%-a, azaz 100 ezer és 168 ezer Ft közötti adómentes összeg, mely a tanuló szakmai felkészültségétől és tanulmányi eredményétől függ.

Az így megállapított és kifizetett havi mértékű munkabér nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. Kizárólag hónap közben kötött vagy megszüntetett szerződés, betegség vagy igazolatlan mulasztás esetén csökken.

Az a tanuló, aki a szakirányú oktatáson duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés keretében vesz részt, a munkabér mellett egyéb juttatásokra is jogosult a ledolgozott napokra arányosítva (azonban legfeljebb az egyhavi önköltség 168%-áig, tehát 168.000 Ft-ig). A tanulót ugyanazon juttatások illetik meg, mint az általa választott szakmának megfelelő munkakörben, szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat. A minimálbér egyhavi összegéig adómentes.

A szakképzési munkaszerződésről és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli és egyéb juttatásokról bővebben itt olvashat: https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz

Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak a tanulók, melynek alapja:

  • a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

Mértékét a szakmai vizsga eredményétől függően kell megállapítani.

Szakmai záróvizsga átlaga

Az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

2,00-2,99 között

133 %

133.000 Ft

3,00-3,99 között

184 %

184.000 Ft

4,00-4,49 között

243 %

243.000 Ft

4,49 fölött

302 %

302.000 Ft

Az állam által a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan automatikusan biztosított juttatásokon kívül lehetőségük van a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező diákoknak rászorultsági helyzettől és tanulmányi eredménytől függően további támogatásra pályázatot benyújtani. Az ún. Apáczai-ösztöndíjra olyan tanuló pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi átlaga meghaladja a 3,50-et.

A támogatás alapja:

  • a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

A támogatás havi mértéke a szakképzésben fennálló tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó megelőző tanév év végi minősítésétől függ. (Ha a tanulónak nincs figyelembe vehető átlaga, arra az esetre a jogszabály külön meghatározza hogyan kell a támogatás összegét megállapítani.)

 

Év végi bizonyítvány átlaga

Az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

3,50-3,99 között

16 %

16.000 Ft

4,00-4,49 között

25 %

25.000 Ft

4,49 fölött

34 %

34.000 Ft

A pályázati felhívást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé: https://ikk.hu/osztondijak

A sikeres pályázást követően a tanuló a támogatásra a szakmai oktatásra vonatkozóan a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamig jogosult, amennyiben az említett feltételeknek megfelel. Tehát ellentétben az „alap-ösztöndíjjal”, ha a tanuló duális képzésre vonatkozó szakképzési munkaszerződést köt, az Apáczai-ösztöndíjra akkor is jogosult lesz a munkaszerződésben meghatározott bére mellett.

A szakképző iskolai ágazati alapoktatásban járó ösztöndíj összegével megegyező összegű ösztöndíjra lesznek jogosultak a dobbantó programban és műhelyiskolában tanulók.

A műhelyiskolákra vonatkozó legfontosabb tudnivalói itt találhatók: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletében foglaltak szerint az előbbiekben felsorolt juttatások adómentesek, így amennyiben a tanulók csak ezekkel a jövedelemtípusokkal rendelkeznek, nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtaniuk a NAV-hoz.

Elérhető a szakképzésben tanulók számára is a diákhitel igénylés lehetősége. A képzési hitellel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.diakhitel.hu oldalon érhető el.