Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakmatanulást ösztönző juttatások

 

 

Szakmatanulást ösztönző juttatások, ösztöndíjak, támogatások

 

Az iskolarendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás ösztönzése érdekében jelenleg többféle pénzbeli juttatást is biztosít az állam a szakmatanulás iránt érdeklődők számára.

 

A szakmaszerzés ingyenessége a szakképzési rendszer átalakítását követően is biztosított az alábbiak szerint:

  • legfeljebb kettő, Szakmajegyzékben meghatározott alapszakma megszerzése ingyenes, azzal, hogy az első szakmai vizsga befejezéséig, második szakma esetén maximum három tanéven keresztül,
  • továbbá egy, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés megszerzése is ingyenes,

azonban erre kizárólag szakképző intézményben van lehetőség.

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személyek részére tanulói jogviszony keretében minden esetben ingyenes a szakképzésben történő részvétel az állam által fenntartott, együttműködési- vagy fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézményekben.

 

(Szakmatanulástól függetlenül ingyenes az érettségi bizonyítvány megszerzése is.)

 

A 2020 szeptemberétől tanulmányokat kezdő tanulók a szakmatanuláshoz kapcsolódóan automatikusan jogosulttá válnak ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakat és a támogatást kizárólag az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan, az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig, nappali rendszerű oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, a szakképzésben ingyenesen részt vevő tanulók részére biztosítja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet.

Fontos megemlíteni, hogy ha a tanuló 6 foglalkozásról igazolatlanul hiányzik, akkor a tanév hátralévő részére nem jár neki ösztöndíj, továbbá, ha évfolyamismétlésre kötelezték, akkor a megismételt évfolyamra sem kap ösztöndíjat.

 

Az általános szakképzési ösztöndíj alapja:

  • 2021.09.01-2022.08.31-ig a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összege, azaz 167.400 Ft,
  • 2022.09.01-től pedig a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

 

A szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítése érdekében indított előkészítő évfolyamokra az alábbi ösztöndíj jár:

 

2021 szeptemberétől a minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől

az egyhavi önköltség %-ában

5 %

8.370 Ft

8 %

8.000 Ft

       

 

 

Az előkészítő évfolyamokkal a szakképzési intézményrendszerről szóló cikkünkben foglalkozunk: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

 

Az ágazati alapoktatás kezdetétől, azaz a 9. évfolyam szeptemberétől járó ösztöndíj összegét eltérően kell megállapítani a 2021-ben indított és a 2022 szeptemberétől indított évfolyamok esetében:

 

Képzés típusa

2021 szeptemberétől indult évfolyamok esetében a minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől induló évfolyamok esetében az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

Technikum

5 %

8.370 Ft

8 %

8.000 Ft

Szakképző iskola

10 %

16.740 Ft

16 %

16.000 Ft

 

Az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatásra járó ösztöndíj mértéke - függetlenül a képzés típusától - már a tanulók előző év végi bizonyítványának átlagától függ:

 

Év végi bizonyítvány átlaga

2021 szeptemberétől a

minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől induló évfolyamok esetében az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

2,00-2,99 között

5 %

8.370 Ft

8 %

8.000 Ft

3,00-3,99 között

15 %

25.110 Ft

25 %

25.000 Ft

4,00-4,49 között

25 %

41.850 Ft

42 %

42.000 Ft

4,49 fölött

35 %

58.590 Ft

59 %

59.000 Ft

 

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 16%-a, azaz 16.000 Ft, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

 

Ha valaki a szakirányú oktatás megvalósítására vonatkozóan egy duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést köt, akkor a szerződése alapján munkabérre lesz jogosult, így a 4. táblázat szerinti ösztöndíjat nem kapja.

 

A munkabér alapja:

  • 2021.12.31-ig a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér volt, mértéke annak 60-100%-áig terjedt.
  • 2022.01.01-től a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (2022-ben 1.200.000 Ft) egyhavi összege, de legfeljebb annak 168%-a.

A munkabér összege a tanuló szakmai felkészültségétől és tanulmányi eredményétől függ.

 

Képzés típusa

2021 februárjától a minimálbér %-ában meghatározva

2022. január 1-től az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

Szakirányú oktatás duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel

60 – 100 %

100.440 –

167.400 Ft

100 – 168 %

100.000 – 168.000 Ft

         

 

Az így megállapított és kifizetett havi mértékű munkabér nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. Kizárólag hónap közben kötött vagy megszüntetett szerződés, betegség vagy igazolatlan mulasztás esetén csökken.

Az a tanuló, aki a szakirányú oktatáson duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés keretében vesz részt, a munkabér mellett egyéb juttatásokra is jogosult a ledolgozott napokra arányosítva (azonban legfeljebb az egyhavi önköltség 168%-áig, tehát 168.000 Ft-ig). A tanulót ugyanazon juttatások illetik meg, mint az általa választott szakmának megfelelő munkakörben, szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat.

 

A szakképzési munkaszerződésről és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli és egyéb juttatásokról bővebben itt olvashat: https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz

 

Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakma megszerzését követő 60 napon belül egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak a tanulók, melynek alapja:

  • 2021.09.01-2022.08.31-ig a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összege, azaz 167.400 Ft,
  • 2022.09.01-től pedig a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

Mértékét a szakmai vizsga eredményétől függően kell megállapítani.

 

Szakmai záróvizsga átlaga

2021 szeptemberétől a minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

2,00-2,99 között

80 %

133.920 Ft

133 %

133.000 Ft

3,00-3,99 között

110 %

184.140 Ft

184 %

184.000 Ft

4,00-4,49 között

145 %

242.730 Ft

243 %

243.000 Ft

4,49 fölött

180 %

301.320 Ft

302 %

302.000 Ft

 

Az állam által a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan automatikusan biztosított juttatásokon kívül lehetőségük van a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező diákoknak rászorultsági helyzettől és tanulmányi eredménytől függően további támogatásra pályázatot benyújtani. Az ún. Apáczai-ösztöndíjra olyan tanuló pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi átlaga meghaladja a 3,50-et.

A támogatás alapja:

  • 2021.09.01-2022.08.31-ig a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összege, azaz 167.400 Ft,
  • 2022.09.01-től pedig a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegét, azaz 100.000 Ft-ot (továbbiakban: egyhavi önköltség) kell alapul venni.

A támogatás havi mértéke a szakképzésben fennálló tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó megelőző tanév év végi minősítésétől függ. (Ha a tanulónak nincs figyelembe vehető átlaga, arra az esetre a jogszabály külön meghatározza hogyan kell a támogatás összegét megállapítani.)

 

Év végi bizonyítvány átlaga

2021 szeptemberétől

a minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

3,50-3,99 között

10 %

16.740 Ft

16 %

16.000 Ft

4,00-4,49 között

15 %

25.110 Ft

25 %

25.000 Ft

4,49 fölött

20 %

33.480 Ft

34 %

34.000 Ft

 

A pályázati felhívást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé: https://ikk.hu/osztondijak

A sikeres pályázást követően a tanuló a támogatásra a szakmai oktatásra vonatkozóan a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamig jogosult, amennyiben az említett feltételeknek megfelel. Tehát ellentétben az „alap-ösztöndíjjal”, ha a tanuló duális képzésre vonatkozó szakképzési munkaszerződést köt, az Apáczai-ösztöndíjra akkor is jogosult lesz a munkaszerződésben meghatározott bére mellett.

 

A műhelyiskolába beiratkozó tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok is jogosultak ösztöndíjra, melynek mértéke a szakképző iskolai tanulók ágazati alapoktatására megállapított ösztöndíj fele.

 

Képzés típusa

2021 szeptemberétől a minimálbér %-ában meghatározva

2022 szeptemberétől az egyhavi önköltség %-ában meghatározva

Műhelyiskola

5 %

8.370 Ft

8 %

8.000 Ft

         

 

A műhelyiskolákra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról itt írtunk: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletében foglaltak szerint az előbbiekben felsorolt juttatások adómentesek, így amennyiben a tanulók csak ezekkel a jövedelemtípusokkal rendelkeznek, nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtaniuk a NAV-hoz.

 

2021. május 31-től elérhető a szakképzésben tanulók számára is a diákhitel igénylés lehetősége. A képzési hitellel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.diakhitel.hu oldalon érhető el.

 

Kapcsolódó anyagok: