Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakmatanulást ösztönző juttatások

Szakmatanulást ösztönző juttatások, ösztöndíjak, támogatások

Az iskolarendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás ösztönzése érdekében jelenleg többféle pénzbeli juttatást is biztosít az állam a szakmatanulás iránt érdeklődők számára.

A szakmaszerzés ingyenessége a szakképzési rendszer átalakítását követően is biztosított az alábbiak szerint:

  • legfeljebb kettő, Szakmajegyzékben meghatározott alapszakma megszerzése ingyenes, azzal, hogy az első szakmai vizsga befejezéséig, második szakma esetén maximum három tanéven keresztül,
  • továbbá egy, szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés megszerzése is ingyenes,

azonban erre kizárólag szakképző intézményben van lehetőség.

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személyek részére tanulói jogviszony keretében minden esetben ingyenes a szakképzésben történő részvétel az állam által fenntartott, együttműködési- vagy fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézményekben.

(Szakmatanulástól függetlenül ingyenes az érettségi bizonyítvány megszerzése is.)

A 2020 szeptemberétől tanulmányokat kezdő tanulók a szakmatanuláshoz kapcsolódóan automatikusan jogosulttá válnak ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakat és a támogatást kizárólag az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan, az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig, nappali rendszerű oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, a szakképzésben ingyenesen részt vevő tanulók részére biztosítja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet.

Fontos megemlíteni, hogy ha a tanuló 6 foglalkozásról igazolatlanul hiányzik, akkor a tanév hátralévő részére nem jár neki ösztöndíj, továbbá, ha évfolyamismétlésre kötelezték, akkor a megismételt évfolyamra sem kap ösztöndíjat.

Az általános szakképzési ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összege, ami 2021-ben 167.400 Ft, 2022-től pedig 200.000 Ft-ra emelkedik.

A szakképzésbe való bekapcsolódás elősegítése érdekében indított előkészítő évfolyamokra az alábbi ösztöndíj jár:

 

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

5 %

8.370 Ft

10.000 Ft

 

Az előkészítő évfolyamokkal a szakképzési intézményrendszerről szóló cikkünkben foglalkozunk: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

 

Az ágazati alapoktatás kezdetétől, azaz a 9. évfolyam szeptemberétől járó ösztöndíj összege:

Képzés típusa

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

Technikum

5 %

8.370 Ft

10.000 Ft

Szakképző iskola

10 %

16.740 Ft

20.000 Ft

 

Az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatásra járó ösztöndíj mértéke - függetlenül a képzés típusától - már a tanulók előző év végi bizonyítványának átlagától függ:

 

Év végi bizonyítvány átlaga

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

2,00-2,99 között

5 %

8.370 Ft

10.000 Ft

3,00-3,99 között

15 %

25.110 Ft

30.000 Ft

4,00-4,49 között

25 %

41.850 Ft

50.000 Ft

4,49 fölött

35 %

58.590 Ft

70.000 Ft

 

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 10%-a, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Ha valaki a szakirányú oktatás megvalósítására vonatkozóan egy duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést köt, akkor a szerződése alapján munkabérre lesz jogosult, így a 3. táblázat szerinti ösztöndíjat nem kapja. A munkabér alapja a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér, összege a tanuló szakmai felkészültségétől és tanulmányi eredményétől függ.

 

Képzés típusa

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

Szakirányú oktatás duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel

60 - 100%

100.440 –

167.400 Ft

120.000 –

200.000 Ft

 

Az így megállapított és kifizetett havi mértékű munkabér nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. Kizárólag hónap közben kötött vagy megszüntetett szerződés, betegség vagy igazolatlan mulasztás esetén csökken.

Az a tanuló, aki a szakirányú oktatáson duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés keretében vesz részt, a munkabér mellett egyéb juttatásokra is jogosult a ledolgozott napokra arányosítva (azonban legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér egyhavi mértékéig). A tanulót ugyanazon juttatások illetik meg, mint az általa választott szakmának megfelelő munkakörben, szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat.

A szakképzési munkaszerződésről és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli és egyéb juttatásokról bővebben itt olvashat: https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz

Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakma megszerzését követő 60 napon belül egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak a tanulók, melynek alapja a tanév első napján érvényes minimálbér, azonban mértékét a szakmai vizsga eredménye befolyásolja az alábbiak szerint:

 

Szakmai záróvizsga átlaga

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

2,00-2,99 között

80 %

133.920 Ft

160.000 Ft

3,00-3,99 között

110 %

184.140 Ft

220.000 Ft

4,00-4,49 között

145 %

242.730 Ft

290.000 Ft

4,49 fölött

180 %

301.320 Ft

360.000 Ft

 

Az állam által a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódóan automatikusan biztosított juttatásokon kívül lehetőségük van a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező diákoknak rászorultsági helyzettől és tanulmányi eredménytől függően további támogatásra pályázatot benyújtani. Az ún. Apáczai-ösztöndíjra olyan tanuló pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi átlaga meghaladja a 3,50-et.

A támogatás alapja ebben az esetben is a tanév első napján érvényes minimálbér. A támogatás havi mértéke a szakképzésben fennálló tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó megelőző tanév év végi minősítésétől függ. (Ha a tanulónak nincs figyelembe vehető átlaga, arra az esetre a jogszabály külön meghatározza hogyan kell a támogatás összegét megállapítani.)

 

Év végi bizonyítvány átlaga

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

3,50-3,99 között

10 %

16.740 Ft

20.000 Ft

4,00-4,49 között

15 %

25.110 Ft

30.000 Ft

4,49 fölött

20 %

33.480 Ft

40.000 Ft

 

Az első pályázat kiírása jelenleg folyamatban van. A pályázati felhívást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé, ezért az érdeklődőknek érdemes a www.ikk.hu oldalt nyomon követniük.

A sikeres pályázást követően a tanuló a támogatásra a szakmai oktatásra vonatkozóan a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamig jogosult, amennyiben az említett feltételeknek megfelel. Tehát ellentétben az „alap-ösztöndíjjal”, ha a tanuló duális képzésre vonatkozó szakképzési munkaszerződést köt, az Apáczai-ösztöndíjra akkor is jogosult lesz a munkaszerződésben meghatározott bére mellett.

A műhelyiskolába beiratkozó tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok is jogosultak ösztöndíjra, melynek mértéke a szakképző iskolai tanulók ágazati alapoktatására megállapított ösztöndíj fele.

 

Képzés típusa

Minimálbér %-ában meghatározva

2021 szeptemberétől

2022 szeptemberétől

Műhelyiskola

5 %

8.370 Ft

10.000 Ft

 

A műhelyiskolákra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról itt írtunk: https://vmkik.hu/az-uj-szakkepzesi-rendszer-intezmenyei

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletében foglaltak szerint az előbbiekben felsorolt juttatások adómentesek, így amennyiben a tanulók csak ezekkel a jövedelemtípusokkal rendelkeznek, nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtaniuk a NAV-hoz.

2021. május 31-től elérhető a szakképzésben tanulók számára is a diákhitel igénylés lehetősége. Kétféle képzési hitel közül választhatnak az érdeklődők, melyből az egyik szabad felhasználású, a másik az önköltséges képzések díjának fedezésére szolgál.

Bővebb tájékoztatás a www.diakhitel.hu oldalon érhető el.

Kapcsolódó anyagok: