Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Ellenőrzés a képzés megvalósításának folyamatában

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

 

A szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzését a területi kamara végzi, amelyre a duális képzőhelyek körében, a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor. Az ellenőrzésnek és az ennek keretében tartott szemlének ki kell terjednie arra is, hogy a nyilvántartásba vételkor fennálló minőségirányítási rendszert a duális képzőhely működteti-e, vagy érvényesülnek-e a kamarai minőségirányítási szempontrendszer (KAMSZER) feltételei a képzés során.

A hatósági ellenőrzés elrendelését a területi kamara az alábbi esetekben végzi:

 • éves ellenőrzési terv alapján hivatalból,
 • a szakképző intézmény vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) írásbeli megkeresése alapján,
 • a szakképzésért felelős miniszter kezdeményezésére, valamint
 • a nyilvántartásban szereplő duális képzőhely írásbeli megkeresése alapján.

Amennyiben az ellenőrzés bejelentés alapján indul, a kamara 3 munkanapon belül köteles elkezdeni az eljárás előkészítését és az időpontok egyeztetését. Az ellenőrzésre iskolai és kamarai szakértők közreműködésével helyszíni szemle keretében kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

A helyszíni szemle során az ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:

 • rendelkezésre állnak-e a képzőhely szakirányú oktatás folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételei, különös tekintettel a  képzési és kimeneti követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétére,
 • a szakirányú oktatást a szakmára kiadott képzési és kimeneti követelményben illetőleg a képzési programban meghatározottak szerint folytatja-e,
 • az ellenőrzés kiterjedhet a szakképzési munkaszerződés tartalmának vizsgálatára, továbbá
 • hogy a duális képzőhely a szakképzési munkaszerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e,
 • valamint az alábbi feltételek teljesülésére:
   • a szakoktató alkalmazási feltételeire,
   • a maximális csoportlétszámra,
   • a tanulói terhelésre,
 •  munkabér és egyéb juttatások biztosítására,
 • az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre,
 • a szakmai tevékenység és értékelés vezetésére a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben (KRÉTA),
 • az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartására,
 • a felelősségbiztosításra.

 

Amennyiben a duális képzőhely feltételei megfelelnek az előírásoknak, amelyet az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv is tanúsít, a kamara lezárja a hatósági ellenőrzést és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Amennyiben a szemle során a területi kamara jogszabálysértést tapasztal, végzésben felhívja a gazdálkodó szervezetet, hogy a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül szüntesse meg a jogsértő állapotot.

Amennyiben a duális képzőhely feltételei továbbra sem felelnek meg az előírásoknak, a területi kamara lezárja a hatósági ellenőrzést és eljárást indít a duális képzőhely nyilvántartásból való törlésére, amelyről végzésben értesíti a duális képzőhelyet. A végzésben a kamara tájékoztatja a duális képzőhelyet, hogy az eljárás az ellenőrzés keretében feltárt mely jogsértések alapján indult. Ha a duális képzőhely a végzésben közölt hiányosságokat 15 napon – eszközbeli hiányosság esetén, 30 napon – belül pótolja vagy a jogsértő állapotot megszünteti, akkor a duális képzőhely nyilvántartásból történő törlésére szolgáló eljárást a területi kamara megszünteti.

A duális képzőhely szakirányú oktatástól való eltiltásának esetei:

  • Pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulás, vagy költségtérítés elfogadása. (legfeljebb 5 évig terjedő eltiltás)
  • A KRÉTA vezetésének elmulasztása (3 éves eltiltás)
  • A tanuló képzési programtól való elmaradása (legfeljebb 5 évig terjedő eltiltás)