Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Bekapcsolódás a duális képzésbe

Bekapcsolódás a duális képzésbe

A magyar szakképzési rendszer jelentős szerepet ad a cégeknek, vállalkozásoknak a szakmai tudás átadásában, a szakmát tanulók képzésében.

A duális képzési forma előnyös a tanulók és a duális képzők részére egyaránt. A cégek saját igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően képzett munkaerőhöz juthatnak. A tanulók már a képzési idő alatt megismerik a cég technológiáit, a munkahelyi elvárásokat, a duális képzésben töltött idő alatt pedig piacképes tudást szerezhetnek.

A tanulóképzésbe fektetett „energia” rövid és főként hosszú távon megtérül, melyhez állami támogatás is igénybe vehető.

Vas vármegyében több, mint 300 duális képzőhely fogadhat tanulókat szakirányú oktatásra. A megnövekedett beiskolázási számokat látva további duális képzőhelyekre van szükség. Célunk, hogy elősegítsük a tanulók elhelyezését minőségi képzést biztosító szervezeteknél szakképzési munkaszerződéses jogviszony keretében.

A jövő munkavállalóinak képzése nem könnyű feladat, azonban a duális képzést vállaló szervezetek sok háttértámogatást, segítséget kaphatnak hozzá a kamarától és iskolától egyaránt.

Kapcsolódjon be Ön is a duális képzésbe és érvényesítse annak minden előnyét!

Keresse kamaránk duális képzési tanácsadóit a részletekkel kapcsolatban!

 

Duális képzők lehetőségei a szakirányú oktatásban történő részvételre

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozásai alapján a gazdálkodó szervezetek több módon is részt vehetnek a duális képzésben.

A képzőkre vonatkozó személyi- és tárgyi feltételek egységesen vonatkoznak a szervezetekre, amelyekről bővebben itt olvashat.

Az új szabályozás már arra is lehetőséget ad a képzőknek, hogy a gyakorlati képzés mellett elméletet is tanítsanak a diákok számára.

Ennek megfelelően a kamarai nyilvántartásban szereplő képzőhelyek az alábbi formákban vehetnek részt a szakirányú oktatásban:

 • önálló duális képzőhelyként elmélet és/vagy gyakorlat vállalásával, szakképzési munkaszerződés alapján,
 • közreműködőt is igénybe vevő duális képzőhelyként elmélet és/vagy gyakorlat vállalásával, szakképzési munkaszerződés alapján,
 • közreműködőként,
 • ágazati képzőközpont tagjaként,
 • vállalati képzőközpontként, vagy tagjaként,
 • saját munkavállaló (vagy más munkavállalója) szakirányú oktatásának vállalásával.

A felsorolás szerinti több verzió akár egyidejű megvalósítása is lehetséges.

Amennyiben egy gazdálkodó szervezet a Szakmajegyzékben foglalt szakma képzésére szakképzési munkaszerződést kíván kötni, akkor kamarai és iskolai segítséggel el kell készítenie a képzési programját és minőségirányítási rendszerét (vagy a kamarai minőségi szempontrendszernek - KAMSZER-nek - történő megfelelést), valamint kérelmeznie kell a duális képzők kamarai nyilvántartásba történő felvételt, hiszen a szakképzési munkaszerződés kizárólag ebben az esetben fog minden szempontból megfelelni a törvényi előírásoknak.

A duális képzőhely az általa vállalt képzési program teljesítése érdekében közreműködőt is igénybe vehet, tekintet nélkül arra, hogy az duális képzőhelynek minősül-e, az igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, és a munkáltatónál történő foglalkoztatás nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, annak tartama a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartamának negyvenkilenc százalékáig terjedhet.

Lehetőség van arra is, hogy az egyik esetben szakképzési munkaszerződést kötő szervezet egy másik esetben közreműködő legyen és fordítva.

További lehetőség, hogy akár a szakképző iskola is igénybe vehető közreműködőként, vagyis a tanulót a saját iskolájába is vissza lehet irányítani a szakirányú oktatás egy részére.

A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából képzőközpontok kialakítására is van lehetőség.

Ágazati képzőközpontot (továbbiakban: ÁKK) alakíthat ki:

 • legalább 4 mikro- vagy kisvállalkozás (+szakmai szervezet 10% tulajdonnal), vagy
 • Legalább 2 középvállalkozás vagy 2 olyan vállalkozás, amelyből az egyik nagyvállalkozás, vagy
 • Gazdálkodó szervezet + szakképzési centrum (max. 60 százalékos tulajdoni hányad)

Az ÁKK-k nonprofit gazdasági társaságként működhetnek, amelynek alapításához cégbírósági bejegyzés szükséges.

ÁKK-ban történő működés esetén a társaság tagjai közösen tervezik és szervezik a szakirányú oktatást akár saját telephelyeiken, akár az általuk közösen kialakított képzőhelyen.

 

 

A saját tanműhellyel rendelkező nagyvállalatoknak – amennyiben az utolsó éves nettó árbevételük legalább 90%-a vállalkozási tevékenységből származik – lehetőségük van saját szervezetükön belül vállalati képzőközpontot működtetni. Ezt tehetik önállóan vagy más gazdálkodó szervezet megbízásából.

Itt is lehetőség van a szakirányú oktatás teljesítése érdekében további együttműködések kialakítására, akár szakképző intézménnyel, akár más vállalkozással.

 

 

 

Függetlenül attól, hogy a képzők a tanulóképzés melyik formáját választják, a jogszabályok ugyanazon módon szabályozzák az alábbiakat:

 • A szakképző iskolai és a technikumi szakirányú oktatás duális képzése szakképzési munkaszerződés keretében folyik a szakirányú oktatás kezdetétől a képzés befejezéséig,vagy évente két alkalommal legalább 2, legfeljebb 12 hét, de naptári évenként összesen legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

A szakképzési munkaszerződésről és a megkötés feltételeiről bővebben itt olvashat.

 • Szakképzési munkaszerződés kötésére kizárólag kamarai nyilvántartásban szereplő szervezet jogosult, a nyilvántartásba vétel részleteit itt találja .
 • A nyilvántartásba vételhez az iskolával együttműködve képzési programot kell kidolgozni, melynek legfontosabb tudnivalóit és a hozzá kapcsolódó hasznos tartalmakat itt találja.
 • A szakképzés minőségét javítani szándékozó rendelkezések a képzőkre is kiterjesztik a minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó előírásokat, vagy legalább a kamarai minőségi szempontrendszernek történő megfelelést. Erről részletes ismertető anyagot állítottunk össze, mely innen letölthető.

 

A felnőttkori tanulást, illetve első vagy további szakma megszerzésének elősegítése érdekében a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy amennyiben egy szakképző intézménnyel felnőttképzési jogviszonyt létesített munkavállaló olyan szakmát választ, amely illeszkedik a munkahelye tevékenységéhez, akkor akár a saját munkahelyén is részt vehet a szakirányú oktatásban.

A szakképzés szabályozására vonatkozóan új kidolgozott jogszabályok a régóta tanulóképzéssel foglalkozó szervezetek részére első hallásra talán nehezítésnek tűnnek, azonban az előírások tanítási-tanulási folyamatra történő kivetítését, átgondolását követően feltehetően több pozitívumot látnak meg benne, mint a korábbi képzési rendszerben:

 • Először is a kamara által működtetett duális képzési tanácsadói hálózat munkatársai továbbra is minden téren segítik a szakképzés szereplőit (pl. nyilvántartásba vétel elősegítése, útmutatás a képzési program, a KAMSZER előkészítéséhez, a szakképzési munkaszerződés megkötésének elősegítése, egyeztető fórumok és tájékoztató rendezvények szervezése stb.)
 • Szorosabb együttműködés jön létre a szakképző intézmények és a duális képzők között.
 • A képzőknek lehetőségük nyílik az elmélet oktatásából is részt vállalni, ezzel is elősegítve a saját munkavállaló utánpótlás naprakész és munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tudás átadását.
 • A szakirányú oktatáshoz kapcsolódóan előírt minőségirányítás (vagy KAMSZER) kidolgozása során a szervezet akarva-akaratlanul is átgondolja saját, napi tevékenységéhez kapcsolódó folyamatait, így akár közvetlenül azokban is minőségi javulást érhet el.
 • A tanulási eredmény alapú - TEA -oktatás (melynek részleteiről a képzési programnál olvashat és a projektmódszer egy újfajta szemléletet hoz a szakképzésbe.
 • Rugalmasabbá válik a saját munkavállalók képzése.
 • A szociális hozzájárulási adókötelezettség csökkentése érdekében  továbbra is lehetőség van állami támogatás, ún. napi önköltség érvényesítésére (a duális képzés finanszírozásáról itt olvashat.  

Kapcsolódó anyag