Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Bekapcsolódás a duális képzésbe

Duális képzők lehetőségei a szakirányú oktatásban történő részvételre

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozásai alapján a gazdálkodó- és egyéb szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók több módon is részt vehetnek a duális képzésben.

 

A képzőkre vonatkozó személyi- és tárgyi feltételek egységesen vonatkoznak a szervezetekre, amelyekről bővebben itt olvashat: https://vmkik.hu/nyilvantartasba-vetel-lepesei

 

Az új szabályozás már arra is lehetőséget ad a képzőknek, hogy a gyakorlati képzés mellett elméletet is tanítsanak a diákok számára.

Ennek megfelelően a kamarai nyilvántartásban szereplő képzőhelyek az alábbi formákban vehetnek részt a szakirányú oktatásban:

 • önálló duális képzőhelyként elmélet és/vagy gyakorlat vállalásával, szakképzési munkaszerződés alapján,
 • közreműködőt is igénybe vevő duális képzőhelyként elmélet és/vagy gyakorlat vállalásával, szakképzési munkaszerződés alapján,
 • közreműködőként,
 • ágazati képzőközpont tagjaként,
 • vállalati képzőközpont tagjaként,
 • saját munkavállaló szakirányú oktatásának vállalásával.

A felsorolás szerinti több verzió akár egyidejű megvalósítása is lehetséges.

 

Amennyiben egy egyéni vállalkozó, gazdálkodó- vagy egyéb szervezet önállóan kíván a Szakmajegyzékben foglalt szakmához kapcsolódó szakképzési munkaszerződést kötni, akkor attól függően:

 • hogy adott szervezet 2020. január 1-jét megelőzően hatályos szakképzési szabályozás szerint szerepelt a gazdasági kamara nyilvántartásában és megfelelt az abban foglalt előírásoknak, akkor az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalása alapján megkötheti a szakképzési munkaszerződést.

Ebben az esetben a duális képzőnek haladéktalanul el kell kezdenie a képzési program és minőségirányítási rendszer kidolgozását (vagy a kamarai minőségi szempontrendszernek - KAMSZER-nek - történő megfelelést), valamint a lehető legrövidebb időn belül kamarai nyilvántartásba is kell kerülnie a Szakmajegyzék szerinti, szakképzési munkaszerződésben szereplő szakmára, hiszen a megkötött szakképzési munkaszerződés kizárólag ebben az esetben fog minden szempontból megfelelni a törvényi előírásoknak.

 • amennyiben a duális képző a fent megjelölt időpontban nem szerepelt a kamarai nyilvántartásban vagy abból valamilyen oknál fogva törlésre került vagy szerepelt a nyilvántartásban, azonban a törvényi előírásokat nem teljesítette, akkor a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezésére vonatkozó igénybejelentést kell benyújtania a területileg illetékes kamarának, adott szakmához kapcsolódó kidolgozott képzési programmal és a tanulóképzésre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel (vagy KAMSZER-rel).

 

A duális képzőhely az általa összeállított képzési program teljesítése érdekében közreműködőt is igénybe vehet. A közreműködő szervezetet ugyanúgy nyilvántartásba kell vennie a területileg illetékes kamarának, mint a szakképzési munkaszerződést kötő szervezetet. A közreműködő szervezet igénybe vétele nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, arra a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás munka törvénykönyvében (2012. évi I. törvény) meghatározott szabályait kell alkalmazni.

Lehetőség van arra is, hogy az egyik esetben szakképzési munkaszerződést kötő szervezet egy másik esetben közreműködő legyen és fordítva.

További lehetőség, hogy akár a szakképző iskola is igénybe vehető közreműködőként, vagyis a tanulót a saját iskolájába is vissza lehet irányítani a szakirányú oktatás egy részére.

 

A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából képzőközpontok kialakítására is van lehetőség.

Ágazati képzőközpontot (továbbiakban: ÁKK) alakíthat ki:

 • legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás,
 • legalább kettő középvállalkozás vagy kettő nagyvállalkozás,
 • gazdálkodó szervezetek és a szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával együttesen.

Az ÁKK-k nonprofit gazdasági társaságként működhetnek, amelynek alapításához cégbírósági bejegyzés szükséges.

ÁKK-ban történő működés esetén a társaság tagjai közösen tervezik és szervezik a szakirányú oktatást akár saját telephelyeiken, akár az általuk közösen kialakított képzőhelyen.

 

 

 

A saját tanműhellyel rendelkező nagyvállalatoknak – amennyiben az utolsó éves nettó árbevételük legalább 90%-a vállalkozási tevékenységből származik – lehetőségük van saját szervezetükön belül vállalati képzőközpontot működtetni. Ezt tehetik önállóan vagy más gazdálkodó szervezet megbízásából.

Itt is lehetőség van a szakirányú oktatás teljesítése érdekében további együttműködések kialakítására, akár szakképző intézménnyel, akár más vállalkozással.

 

 

 

Függetlenül attól, hogy a képzők a tanulóképzés melyik formáját választják, a jogszabályok ugyanazon módon szabályozzák az alábbiakat:

 • A szakképző iskolai és a technikumi képzésben is kizárólag szakképzési munkaszerződés köthető a sikeres ágazati alapvizsgát teljesített tanulóval, a szakirányú oktatás kezdetétől egészen a képzés várható befejezéséig.

A szakképzési munkaszerződésről és a megkötés feltételeiről bővebben itt olvashat: https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz

 • Szakképzési munkaszerződés kötésére kizárólag kamarai nyilvántartásban szereplő szervezet jogosult, melynek részleteit itt találja: https://vmkik.hu/nyilvantartasba-vetel-lepesei
 • A nyilvántartásba vételhez képzési programot kell kidolgozni, melynek legfontosabb tudnivalóit és a hozzá kapcsolódó hasznos tartalmakat itt találja: https://vmkik.hu/kepzesi-program
 • A szakképzés minőségét javítani szándékozó rendelkezések a képzőkre is kiterjesztik a minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó előírásokat, vagy legalább a kamarai minőségi szempontrendszernek történő megfelelést. Erről részletes ismertető anyagot állítottunk össze: https://vmkik.hu/minosegiranyitas

A felnőttkori tanulást, illetve első vagy további szakma megszerzésének elősegítése érdekében a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy amennyiben egy szakképző intézménnyel felnőttképzési jogviszonyt létesített munkavállaló olyan szakmát választ, amely illeszkedik a munkahelye tevékenységéhez, akkor akár a saját munkahelyén is részt vehet a szakirányú oktatásban.

A szakképzés szabályozására vonatkozóan új kidolgozott jogszabályok a régóta tanulóképzéssel foglalkozó szervezetek részére első hallásra talán nehezítésnek tűnnek, azonban az előírások tanítási-tanulási folyamatra történő kivetítését, átgondolását követően feltehetően több pozitívumot látnak meg benne, mint a korábbi képzési rendszerben:

 • Először is a kamara által működtetett duális képzési tanácsadói hálózat munkatársai továbbra is minden téren segítik a szakképzés szereplőit (pl. képzési programok kidolgozása, KAMSZER összeállítása, szakképzési munkaszerződés megkötésének elősegítése, egyeztető fórumok és tájékoztató rendezvények szervezése stb.)
 • Szorosabb együttműködés jön létre a szakképző intézmények és a duális képzők között.
 • A képzőknek lehetőségük nyílik az elmélet oktatásából is részt vállalni, ezzel is elősegítve a saját munkavállaló utánpótlás naprakész és munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő tudás átadását.
 • A szakirányú oktatáshoz kapcsolódóan előírt minőségirányítás (vagy KAMSZER) kidolgozása során a szervezet akarva-akaratlanul is átgondolja saját, napi tevékenységéhez kapcsolódó folyamatait, így akár közvetlenül azokban is minőségi javulást érhet el.
 • A tanulási eredmény alapú oktatás (melynek részleteiről a képzési programnál olvashat: https://vmkik.hu/kepzesi-program) és a projektmódszer egy újfajta szemléletet hoz a szakképzésbe.
 • Rugalmasabbá válik a saját munkavállalók képzése.
 • A szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentése érdekében (adózási formától függően) továbbra is lehetőség van állami támogatás, ún. napi önköltség érvényesítésére. (Részletek: https://vmkik.hu/a-dualis-kepzes-finanszirozasa)

Kapcsolódó anyag