Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Békéltető testületi álláspályázati felhívás

2023. szeptember 06.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére.

Amennyiben békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, ebben az esetben két pályázat benyújtása szükséges!

A jogviszony időtartama:
4 év határozott idő, 2024. január 1-jétől

Foglalkoztatás jellege:
megbízási szerződés

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület székhelyén (9021 Győr, Szent István út 10/A.) vagy annak illetékességi területén az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területe 2024. január 1-jétől: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye. A meghallgatások a vármegyeszékhelyeken, illetve a vármegyék területén lévő megyei jogú városokban személyesen vagy online folynak.

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag főbb feladata:

- a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntése érdekében,

- online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel,

- döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként,

- a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata:

- a testület elnöklésével összefüggő feladatok, így különösen:

 • a testületi munka szervezése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel

- a testületi tagi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, amelyben a tagjelölt pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása,
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul,
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

 

Szükséges nyelvtudás:
előny az angol nyelvtudás

 

A tisztség betöltésének kezdő időpontja: 2024. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 02.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, Kalmárné dr. Hollósi Erika nyújt, a 06-96-520-250-es telefonszámon és a kamara@gymsmkik.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részére elektronikus úton a kamara@gymsmkik.hu e-mail címre, valamint a www.hu.jooble.org állásportálon lehet benyújtani.  

https://hu.jooble.org/desc/-2017360014119756438?eStat=true

 

Békéltető testületi álláspályázati felhívás

Békéltető testületi álláspályázati felhívás - adatkezelési tájékoztató

Békéltető testületi álláspályázati felhívás - adatkezelési nyilatkozat