Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Nem teljesített ajánlások

2020. szeptember 11.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Szombathelyi lakos magánszemély 2020. január 3. napján a NaviMaster Kft. 2360 Gyál, Besztercei u. 12. szám alatti vállalkozástól elektronikus úton  egy Vivotek IP Kamera Cube IP8160-W típusú készüléket rendelt 32. 890,-Ft értékben, melyet január 13. napján átvett.

A készülék nem felelt meg a megrendeléskor megadott paramétereknek, azt érdemben nem tudta használni, ezért január 14-én a rendes elállási jogát gyakorolva elállt a vásárlástól, a terméket pedig visszaküldte a vállalkozás részére.

A vállalkozás ezen elállási nyilatkozatot nem nyugtázta, a vételárat nem térítette vissza, ezért fordult a Békéltető Testülethez a fogyasztó.

A Békéltető Testület a vállalkozást értesítette a panasz beérkezéséről, az ügyben tárgyalást tűzött ki, azonban a vállalkozás a tárgyaláson nem jelent meg és nem fejtette ki nyilatkozatát sem.

A Békéltető Testület a Ptk. előírásai alapján rendelkezett az ellenszolgáltatás nélkül maradt vételárrész visszatérítéséről, melyről ajánlásnak minősülő határozatában tájékoztatta a vállalkozást, azonban a vállalkozás a termék vételárát nem küldte meg a fogyasztó részére.

 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra és szavatosságra vonatkozó előírásait alkalmazta.

 

A Békéltető Testület felhívta vállalkozást, hogy 8 napon belül utalja vissza a fogyasztónak az általa megrendelt és kifizetett Vivotek IP kamera vételárát, 32.890,- azaz Harminckettőezer-nyolcszázkilencven forintot.

 

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/30/ 2020.

 

 

Nárai lakos magánszemély és az Ardant System Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota u. 95. szám alatti vállalkozás között bérleti szerződés jött létre Budapesten 2020. február 9. napján

a vállalkozás által biztosított olaszországi camping helyen telepített 1 db 4 fős lakókocsi a hozzá tartozó elősátorral és berendezési tárgyak bérlése vonatkozásában.

Az adminisztratív foglalás 2020. február 20. napjáig megtörtént. A fogyasztó ezen időpontig átutalta a 180.000,- Ft bérleti díjat, amely az összes bérlettel kapcsolatos költséget magába foglalta, külön előleg, illetve foglaló nevesítésére nem került sor.

A szerződés aláírás és az utalás teljesítése közötti időszakban kitört a koronavírus miatti nemzetközi válsághelyzet. A fogyasztó jelezte a vállalkozásnak a szerződéstől történő elállási szándékát, amely felhívást a vállalkozás szabályszerűen nem vette át, elérhetetlenné vált, de a postai kézbesítés szabályai szerint a fogyasztó elállása a 2020. április 3. napján felvett postai levélben közlésre került.

A Békéltető Testülethez ezt követően fordult a fogyasztó a kérelmével, mivel levelére reagálást nem kapott.

A Békéltető Testületi eljárásban a vállalkozás nem vitatta a fogyasztó igényét, de jelezte, hogy a koronavírus válság miatt, illetve a Magyarországon is kihirdetett veszélyhelyzet miatt a fogyasztó által jogszerűen kért összeget nem tudja visszafizetni, fizetési halasztást kért. Erre 2020. július-augusztus hónapját jelölte meg. Igazolta a működése következtében és a szerződés teljesítésével kapcsolatos dologi és egyéb jellegű kiadásait az olaszországi szálláshely felé.

A Békéltető Testület a kitűzött tárgyaláson a fogyasztót meghallgatta és bizonyítás tárgyává tette a felek közti levelezést és a vállalkozás előkészítő iratában foglaltakat.

Ennek alapján megállapította, hogy a fogyasztó igénye megalapozott. A szerződő felek között a Ptk. bérletre vonatkozó előírásai a mérvadóak. Nem vonatkozik rá a 242/2020-as Kormányrendeletben írtak, így a fogyasztó a közöttük 2020. február 9. napján létrejött bérleti szerződés előírásai alapján kérheti a gyakorolható rendes elállás alapján a visszatérítés összegét.

 

Ezen szerződés előírja, ha a bérlő felmondja a szerződést, 60 napon túli szerződésbontás esetén teljes összeget a bérbeadó visszautalja a banki költségek levonása után.

 

A Békéltető Testület a teljesítési határidő vonatkozásában elfogadta a vállalkozás halasztás iránti kérelmét, ezért a vállalkozásnak 2020. augusztus végéig adott lehetőséget a jelen ajánlásban meghatározott összeg visszafizetésére.

 

A Békéltető Testület felhívta vállalkozást, hogy 2020. augusztus 31. napjáig fizesse meg a fogyasztó által 2020. február 20. napján aláírt bérleti szerződés alapján kifizetett 180.000,- azaz Egyszáznyolcvan-ezer forint bérleti díj igazolt bankköltségekkel csökkentett összegét a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra.

 

A fogyasztó 2020. szeptember 7. napján bejelentette, hogy a vállalkozás a megadott határidőig a bérleti szerződés alapján kifizetett összeget nem fizette meg részére.

 

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/49/2020.