Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Zöld Nemzeti Bajnokok - pályázat

2021. július 05.

A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása (GINOP Plusz-1.3.1-21) -TERVEZET!

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 9. 9:00-tól 2022. szeptember 30. 12:00-ig van lehetőség.

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://znb.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.

Támogatás célja

A felhívás a zöld ipar területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltását támogatja, ezáltal növelve a hazai hozzáadott értéket a feltörekvő zöldgazdasági piacokon. A támogatás célja, hogy elősegítse a vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat kiszolgálni képes hazai gyártói bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez. Ennek érdekében a felhívás célcsoportjába tartoznak az energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások. A felhívás a hazai zöldgazdaságban és zöld iparban működő vállalkozások megerősítését tűzte ki célul, amely a termelési költségek csökkentésének, a termelékenység növelésének lehetőségét kínálja a célcsoportnak, a teljes vállalati szektor számára pedig magas színvonalú hazai környezetipari kínálatot biztosít.

Pályázók köre

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások;
 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,
 • amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 5. számú mellékletében felsorolt tevékenységekre irányul,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a 1.1. 1. a) II., III. és IV. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019- nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembe vételre.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,
 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 • amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik2
 • amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. l) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul. 2 A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a Felhívás 9. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik,
 • amely vállalkozás a GINOP-1.2.11-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
 • amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült..
 • Csekély összegű támogatás esetén:
 • amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 • amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 • akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.
 • Regionális beruházási támogatás esetén:
 • amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 • amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 • amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került; amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • abban az esetben, ha:
 • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
 • az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
 • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
 • amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
 • már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.

Kötelező vállalás:

Amennyiben a támogatási kérelem a Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek pont szerinti Kísérleti-fejlesztési tevékenységet is tartalmaz, az alábbi kötelező vállalás teljesítése szükséges:

Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó disszemináció:

Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig:

 • a projekt eredményeit széles körben terjeszti konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján, miután a támogatást igénylő megtette az iparjogvédelmi oltalomszerzéshez szükséges bejelentéseket. A kutatási eredmények, publikációk rögzítésére a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter szolgál: https://nekifut.nkfih.gov.hu/

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a Záró Projekt Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül. A kötelező vállalás nem teljesítése esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. A támogatási összeg arányos csökkentése esetén az eredményességi mérés az arányosan csökkentett támogatási összeg átfordulására vonatkozik.

Önerő: A projekt nem elszámolható költségeit önerőből kell fedezni. Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik. A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról.

Megvalósítási idő: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (max 50 millió Ft, max. 10%)
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.10%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max 50%)
 • Kísérleti-fejlesztés (max. 100 millió Ft, max.40%-át)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max.10 millió Ft, max.10%)
 • Információs technológia-fejlesztés (max.30%).

 

Elszámolható költségek köre:

 1. Beruházási költségek
 1. Eszközbeszerzés költségei
 • Új eszközök, gépek beszerzése
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben
 • új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége
 • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit
 1. Építéshez kapcsolódó költségek
 • az infrastrukturális beruházások költsége:
 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.
 • parkoló, kerítés, út, járda.
 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
 1. Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Szoftverek beszerzése
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára
 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 1. Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot.

 1. Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • Tanácsadói óradíjak

A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 100 millió Ft-ot

 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások költsége

Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 10 millió Ft-ot

 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének költsége
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
 1. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység költsége
 • egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
 • külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

A külpiaci megjelenés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 1. Egyéb szolgáltatási költségek
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel költsége
 • A külpiaci megjelenéshez kapcsolódó utazási költség, szállásköltség, kiállítás regisztrációs díja, standhelybérlés költsége.

A külpiaci megjelenés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 • Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagok költsége
 • anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kísérleti-fejlesztési tevékenységhez használják fel.
 1. Előkészítés költségei
 1. Projekt-előkészítés költségei
 • Projekt-előkészítés költsége
 • előzetes tanulmányok költsége, amely magában foglalja az előminősítéshez szükséges bemutatkozó és megalapozó anyagok összeállítását, vállalati diagnosztikai, szakértői szolgáltatások igénybe vételét, fejlesztési terv kidolgozását.

A projekt-előkészítés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 1,5 millió Ft-ot

 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést)
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
 • Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),

 

A Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontja szerinti támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése (bevezetése) esetén az előírt követelményeket szoftveralapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 11. számú szakmai melléklete tartalmazza, melyek szerint az alábbi funkcionális területek támogathatók:

 1. Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció
 2. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális specifikáció
 3. Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció
 4. Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció
 5. Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 6. Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció
 7. Pénzügyi, számviteli terület funkcionális specifikáció
 8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális specifikáció
 9. Online marketinget támogató megoldás funkcionális specifikáció
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális specifikáció
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális specifikáció
 12. Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális specifikáció
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális specifikáció

 

Mire nem kapható támogatás

 • épület fejlesztése választható önállóan nem támogatható tevékenységek esetén), amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a csatolt fotódokumentáció alapján történik.
 • a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

Előleg igénylése: 100%, de legfeljebb 1 500 000 000 Ft.

Projekt területi korlátozása

Budapest kivételével Magyarország egész területén

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

 

 

Mikro-, és

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

 • Regionális beruházási támogatás
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

ÉszakMagyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

50%

Közép-Dunántúl

Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)

50%

45%

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

40%

30%

 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
 • Csekély összegű támogatás
 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)

50%

45%

 

Az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Fentiek alapján a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, csekély összegű támogatás és a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás maximális mértéke nem lehet nagyobb, mint az adott régióra/településre vonatkozó maximális regionális beruházási támogatási mérték, tehát projektszinten minden tevékenységre azonos maximális támogatási intenzitást szükséges tervezni.

Támogatás összege:

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 1.500.000.000 Ft.